S dětmi v přírodě

S dětmi v přírodě, tak se jmenuje nová kniha Ivany Šircové, která je určena rodičům s malými i staršími dětmi (od 1 roku do 12 let), užitečné nápady v ní najdou i učitelky mateřských škol.

Zážitková výchova po celý rok
Citlivý vztah k přírodě je pro každého hlubokým obohacením pro celý život, jeho rozvoj pokládá základy pro vlídný a ohleduplný přístup k okolnímu světu i k jiným lidem. V knize jsou připraveny náměty pro vycházky rodičů s dětmi a pro činnosti venku na každý měsíc v roce. K vycházkám patří pozorování a zkoumání světa prostřednictvím prožitků, drobných her a vlastních objevů dětí. Ponecháme-li dítěti volný prostor a čas při pobytu venku, projeví se jeho přirozená zvídavost a zájem se obrátí k vnímání prostředí a pozorování probíhajících dějů. Může si vyzkoušet fantazii na sněhových kupách, tvořit z hlíny, číst stopy, hledat plody, vnímat vůně rostlin, objevovat svět zvířat…
145x205 mm
brož., 160 s., asi 199 Kč
ISBN 978-80-7367-201-0
113065
I. Šircová vystudovala historii na FF UK a pedagogiku a psychologii v oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, vyučuje komunikaci a rétoriku na VŠTVS Palestra, kde spolupracuje na programech kurzů v přírodě. Dlouhodobě se věnovala pedagogice volného času dětí a mládeže, vedla a organizovala akce v přírodě. V současnosti spolupracuje na projektech osobnostně sociální výchovy.


Vytvořeno 23.4.2007 10:53:10 | přečteno 1610x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load