Setkání k ekologické výchově

Liberecký kraj je společně s Pardubickým a Královehradeckým krajem sdružen v tzv. regionu soudržnosti NUTS II - ; severovýchod. Již podruhé se v jeho rámci konala pracovní schůzka s tématem ekologická výchova. Po Liberci proběhla tentokrát v Pardubicích. Schůzky se zúčastnili členové krajských rad, kteří mají ekovýchovu ve svém resortu, pracovníci krajských úřadů a zástupci neziskových organizací.

„Vzájemná výměna zkušeností během tohoto setkání pomůže k dalšímu rozvoji ekologické výchovy v našich krajích. S velkým zájmem se setkal například náš nový kurz pro pracovníky veřejné správy „Životní prostředí v obci“ či informace o budování středisek ekologické výchovy v jednotlivých krajích,“ řekl ke schůzce Radim Zika, náměstek hejtmana Libereckého kraje zodpovědný za životní prostředí.
Na schůzce byly diskutovány možnosti společného vydávání ekologicko-výchovných materiálů, čímž by byly sníženy náklady na 1 kus. Účastníci se navzájem informovali o realizaci sítí environmentálních poradenských a informačních středisek z grantů Evropské Unie a v závěru se dohodli, že se takto budou scházet pravidelně každý rok.
Všechny 3 zúčastněné kraje patří v realizaci ekologické výchovy v České republice mezi ty nejlepší.

Ing. Tomáš Komrzý
vedoucí oddělení samosprávy životního prostředí a zemědělství
odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí
Krajský úřad Libereckého kraje

Vytvořeno 14.4.2006 13:58:10 | přečteno 1546x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load