Škola pro udržitelný život - ; určitě prospěšný program

Upravit školní zahradu, vybudovat dětské hřiště, vysadit alej stromů nebo třeba šetřit s energií či zavést biopotraviny do školního stravování - to všechno a řada dalšího je cílem programu Škola pro udržitelný život. Projekt předložený školou by měl navíc probíhat ve spolupráci s obcí, neziskovými organizacemi nebo jednotlivci.

Hlavním cílem společného programu největší ekologické nadace v republice Nadace Partnerství a ekocentra SEVER z Horního Maršova je zapojit veřejnost do péče o životní prostředí a do obnovy veřejných prostor prostřednictvím projektů škol.

„Program Škola pro udržitelný život si klade za úkol hlavně rozvoj spolupráce a komunikace. Jednotlivé projekty jsou prostředkem k navázání vztahů mezi žáky a učiteli, ale třeba také mezi školou, obcí, místními občanskými sdruženími a spolky. Cílem je naučit prostřednictvím konkrétních činností děti i dospělé, že společnými silami lze zvládnout víc. Konečně nic nového pod sluncem,“ říká koordinátorka programu pro Liberecký kraj Martina Horáková z Městského střediska ekologické výchovy Divizna při Zoo Liberec.

A jak to vypadá v praxi? Škola vypracuje a předloží jednoduchý projekt. Ten pak posuzuje výběrová komise, která může navrhnout podporu až do výše 70 000,- Kč. U úspěšných projektů pak následuje realizace a také, nepříliš populární, předkládání průběžných a závěrečných zpráv. Velký rozdíl s jinými grantovými programy je v tom, že škole je po celou dobu realizace neustále k dispozici krajská koordinátorka. Ta poradí nejen s administrací, ale třeba i jak nejlépe navazovat spolupráci. Její zkušenosti z předchozích projektů jsou určitě k nezaplacení.

A jak je na tom Liberecký kraj? Od počátku programu v roce 2007 se podařilo na jeho území uskutečnit již 22 projektů. Velmi prospěšné a zajímavé záměry byly ukončeny i na sklonku loňského roku.

Základní a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou se zasloužila o vznik Koutku splněných přání. Na houpadla se zde stojí dlouhá fronta. Jen hmatový chodníček, po kterém se chodí naboso, si děti vyzkouší až na jaře.

Projekt Krajina včera a dnes určitě přispěje k lepšímu sousedskému soužití žáků Střední školy hospodářské a lesnické z Frýdlantu a tamního zámku. Díky projektu přibyly do žáky uklizeného zámeckého parku také nové informační tabule.

Projekty Základní a Mateřské školy Huntířov a jablonecké mateřské školy Montessory se zase zabývaly zavedením biopotravin do školního stravování.

„Zájem škol o program je velký a finančních prostředků se bohužel nedostává. Generálním sponzorem programu je společnost Toyota Motor Czech. U nás v minulých letech také výrazně pomohl Liberecký kraj. Každoročních 150.000 Kč z jeho rozpočtu umožnilo podpořit větší množství projektů na území našeho kraje. Přesto však zůstalo neuspokojeno téměř 50 žadatelů,“ doplnila krajská koordinátorka Horáková.

Zajímavostí je, že obdobný program probíhá i ve Velké Británii a Polsku.

Více o Škole pro udržitelný život se můžete dozvědět na www.skolaprozivot.cz , popřípadě u Martiny Horákové na e-mailu horakova@zooliberec.cz nebo tel. 482 712 982. Vyhlášení dalšího kola je plánováno na jaro 2010. V našem kraji ho bude opět koordinovat liberecké Středisko ekologické výchovy Divizna.

 
Vytvořeno 21.1.2010 12:11:00 | přečteno 1597x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load