Stovka dobrovolníků pomáhala v Jizerských horách

V pátek minulého týdne se vydalo do Jizerských hor více než sto dobrovolníků pomáhat s opravou poškozené cesty na Ptačí kupy a Holubník. Čekala na ně náročná práce při vynášení dřevěných trámů a prken na místa, kde z nich později pracovníci odborné firmy vybudují chodníčky, zábrany proti erozím cest a odvodňovací rýhy. Místo je nedostupné pro jakoukoliv techniku a tak je potřebné všechen materiál donést ručně. Zaměstnance společnosti GMC Software Technology nadchl projekt, o kterém se dozvěděli z médií a rozhodli se přiložit ruku k dílu.  „Když se na mě cca před měsícem paní Žďárská obrátila, že by rádi přijeli pomoci, velice mile mě to překvapilo. Je vidět, že ještě dnes jsou lidé, kteří se nebojí přiložit roku k dílu a nechtějí za to žádnou odměnu,“ řekl Ondřej Petrovský, ředitel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor.

Dobrovolníci vynosili přes padesát čtyřmetrových trámů a to i do míst vzdálených od sjízdné cesty více jak 1,5 km. V náročném terénu bylo potřeba až osm lidí, aby si s jeho váhou poradili. Dámské účastnice zase pomáhaly s nošením prken a menších latí. Vynesena byla též řada dalšího materiálu nezbytného pro opravu stezky. „Dobrovolníci pomohli urychlit celou rekonstrukci a z naší strany jim patří veliký dík. Oněch více jak sto párů rukou odvedlo ohromné množství práce ,“ poděkoval jim touto cestou Petrovský.

Oprava této výstupové stezky je součástí rozsáhlého projektu Obnovy návštěvnické infrastruktury, který letos Nadace a Společnost pro Jizerské hory začali realizovat. Projekt se připravoval dva roky a má za cíl obnovit devět turisticky atraktivních značených míst v Jizerských horách. Některá místa byla již značně poničena a pro návštěvníky hor mohla být nebezpečná, jinde se zase doplňují chybějící či obnovují dožilé prvky jako jsou různé schůdky, stupy, dřevěné chodníky nebo protierozní opatření. „Jsem rád, že se nám podařilo vše dotáhnout až do realizační fáze a vše běží dobře. Většinu prostředků poskytly fondy EU, ale na nás zůstala povinnost získat peníze na nezbytné 10% spolufinancování, tedy asi 550 000,- Kč,“ informoval Petrovský.

S kolegy jsme se vydali do Jizerských hor pomoci, protože naše společnost, GMC Software Technology, se už třetím rokem snaží v rámci firemní akce dělat něco pozitivního pro své okolí, a to čistě na dobrovolné bázi a bez vidiny přímého zisku. Že jsme letos vyrazili pomoci právě Nadaci pro záchranu a obnovu Jizerských hor, navrhl jeden z našich zaměstnanců. Tento nápad ostatní nadchl, proto se více jak sto našich zaměstnanců v pátek 10. října vydalo do Jizerských hor přiložit ruku k dílu. Nadaci jsme pomáhali s obnovou návštěvnické infrastruktury. Kromě skvělého pocitu pomoci, to pro nás byla příjemná změna, kdy jsme se na jeden den místo vývoje softwaru, věnovali fyzické práci,'' řekla za dobrovolníky Lucia Žďárská.

Více informací:
Ondřej Petrovský, ředitel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor
tel.: 605 701 503, e-mail: jizerky@ecn.cz, www.jizerky.ecn.cz


Vytvořeno 21.10.2014 9:03:58 | přečteno 1368x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load