Střediska ekologické výchovy v LK pomáhala při začleňování environmentální výchovy do ŠVP

Environmentální výchova byla v tomto školním roce začleňována do školních vzdělávacích programů. Díky podpoře z Evropského sociálního fondu se školám v Libereckém kraji s tímto úkolem snažila napomáhat i střediska ekologické výchovy - ; STŘEVLIK a DIVIZNA.

V rámci projektu Metodická a informační podpora při začleňování environmentální výchovy do školních vzdělávacích programů nabízela tato střediska poskytování konzultací a přímé pomoci pedagogickým pracovníkům v následujících oblastech:

· pomoc při plánování environmentální výchovy na školách (stanovení cílů, ke kterým směřuje, výběr vhodných metod a forem výuky)

· pomoc při vlastní realizaci a vyhodnocování EV na školách (poskytování informací, pomoc při realizaci konkrétních projektů, aktivit apod., metody hodnocení realizace EV)

· pomoc v oblasti strategického plánování a týmové práce jako nezbytné podmínky pro kvalitní začlenění průřezových témat.

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje v rámci tohoto projektu poskytovalo dva typy konzultací - systematické (dlouhodobé) a běžné (jednorázové). Systematická spolupráce byla navázána se čtyřmi školami - Základní škola praktická a Základní škola speciální, Liberec, Orlí, ZŠ a MŠ Krompach, ZŠ a MŠ Mníšek a ZŠ Nové Město pod Smrkem. Dílčích rad v rámci běžných konzultací využívaly i ostatní školy na území Libereckého kraje.

Lektoři tohoto střediska poskytovali telefonické, e-mailové i přímé osobní konzultace. Učitelky a učitelé mohli využívat knihovnu ekocentra, poradit se, kde sehnat ekovýchovné pomůcky a literaturu či se spolu se svými žáky zapojit do školních ekologických projektů BÁDÁNÍ SE STŘEVLIKEM...

Vytvořeno 12.6.2008 8:48:42 | přečteno 1617x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load