STŘEVLIK se rozroste o nové budovy

Praktická ekologická výchova, která probíhá ve vhodném prostředí a využívá moderních pedagogických metod, má na děti a mládež velmi vysoký výchovný dopad. Ten je výrazně zvyšován, když se jedná o vícedenní pobytový program.

Z tohoto důvodu, vzhledem k neexistenci takto zaměřeného výchovného zařízení v kraji (takového, které se dokáže poprat s přísnými hygienickými normami) a také proto, že je o ekovýchovu mezi školami velký zájem, se zastupitelstvo kraje rozhodlo na podzim 2005 založit novou krajskou příspěvkovou organizaci.
STŘedisko Ekologické Výchovy LIbereckého Kraje (zkráceně STŘEVLIK) pracuje v areálu ekologické výchovy v Oldřichově v Hájích od 1. ledna 2006 a zaměřuje se především na přípravu pobytových programů pro dětské kolektivy.
Bylo na co navazovat. Ekologická výchova se totiž v areálu začala zabydlovat mnohem dříve. Obecně prospěšná společnost Suchopýr a obec Oldřichov Hájích spolupracují na rozvoji ekocentra již od roku 2001, Liberecký kraj se přidal v roce 2003.
„Hlavní náplní střediska je realizace programů pro mateřské, základní i střední školy. Při nich se účastníci seznamují s nejrůznějšími tématy: Od přírodovědných, přes globální problémy až po témata zaměřená na staré české zvyky a tradice,“ přiblížil hlavní náplň STŘEVLIKu náměstek hejtmana zodpovědný za životní prostředí Radim Zika. Pod jeho resort příspěvková organizace spadá.
Oldřichovský areál mohou děti a mládež navštěvovat celoročně. Je možné se přihlásit na jednodenní program (2 - 7 hodinové bloky) nebo na pětidenní pobyt.
K tomu, aby mohl areál poskytnout komplexní služby v souladu se všemi normami, je potřeba nemalých prostředků. Od roku 2001 bylo v areálu proinvestováno již 80 mil. Kč. Zdaleka nejnákladnější byla poslední etapa výstavby, která byla dokončena v září letošního roku. Celkem 60,5 mil. Kč bylo hrazeno z 90 % z dotace Státního fondu životního prostředí České republiky. Zbývajících 10 % poskytl Liberecký kraj.
„Koncepce areálu byla pojata jako pozitivní kontrast 350 let staré zemědělské usedlosti, která byla zrekonstruována v předchozí etapě, a moderní architektury. Nové budovy byly projektovány tak, aby co nejvíce využívaly moderních technologií s nízkými provozními náklady. Bude zde tepelné čerpadlo, systém rekuperace a pro ohřev teplé vody solární panely,“ řekl k areálu Radim Zika.
V nových objektech se nachází ubytovna pro 50 osob a stravovací zařízení. Podstatně bude rozšířeno zázemí pro ekologickou výchovu, například o moderně vybavenou laboratoř pro přírodovědná pozorování. Byla postavena čistička odpadních vod, dobudována farma pro hospodářská zvířata, dokončeny inženýrské sítě… Při stavbě bylo v maximální míře využíváno recyklovaných a přírodních materiálů.
Rozšíření areálu by mělo výrazně zvýšit návštěvnost ekocentra. „Předpokládáme, že areál bude navštěvovat okolo 15 000 osob ročně,“ dodal Zika.
Nové budovy budou slavnostně otevřeny v rámci krajského ekodne pro děti a rodiče Den stromů v sobotu 20. října.

Kontakt:

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace
463 31 Oldřichov v Hájích 5
Tel: 482 360 011
E-mail: info@strevlik.cz
www.strevlik.cz
ředitel organizace: Bc. Radek Hromádka, tel. 777 137 957

Vytvořeno 8.10.2007 10:15:14 | přečteno 2214x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load