STŘEVLIK se rozrostl o nové budovy

.

Pobytové ekologicko-výchovné středisko pro školní kolektivy, které umí zvítězit nad přísnými hygienickými normami, v Libereckém kraji neexistuje. Tak to už neplatí!

V areálu ekologické výchovy v Oldřichově v Hájích byly v pátek 19. října slavnostně otevřeny nové budovy, které z ekocentra, ve kterém působí krajská příspěvková organizace Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje (STŘEVLIK), udělaly jedno z nejmodernějších zařízení tohoto typu v republice.
„Koncepce areálu byla pojata jako pozitivní kontrast 350 let staré zemědělské usedlosti, která byla zrekonstruována v předchozí etapě, a moderní architektury. Nové budovy byly projektovány tak, aby co nejvíce využívaly moderních technologií s nízkými provozními náklady. Bude zde tepelné čerpadlo, systém rekuperace a pro ohřev teplé vody solární panely,“ řekl k areálu náměstek hejtmana zodpovědný za životní prostředí Radim Zika.
„K tomu, aby mohl areál poskytnout komplexní služby bylo potřeba nemalých prostředků. Od roku 2001 zde bylo proinvestováno celkem 80 mil. Kč. Zdaleka nejnákladnější byla poslední etapa výstavby. Celkem 60,5 mil. Kč bylo hrazeno z 90 % z dotace Státního fondu životního prostředí České republiky. Zbývajících 10 % poskytl Liberecký kraj,“ doplnil finanční náklady Zika.
V nových objektech se nachází ubytovna pro 50 osob a stravovací zařízení. Podstatně bude rozšířeno zázemí pro ekologickou výchovu, například o moderně vybavenou laboratoř pro přírodovědná pozorování. Byla postavena čistička odpadních vod, dobudována farma pro hospodářská zvířata, dokončeny inženýrské sítě… Při stavbě bylo v maximální míře využíváno recyklovaných a přírodních materiálů.
„Rozšíření areálu by mělo výrazně zvýšit návštěvnost ekocentra. Předpokládáme, že areál navštíví okolo 15 000 osob ročně,“ odhadl Zika.

Vytvořeno 22.10.2007 16:32:51 | přečteno 1893x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load