Suchopýr pomáhá Jizerkám

Lidská činnost dala přírodě v poslední době hodně zabrat. U Jizerek to pak platí dvojnásob. Nepříliš vzdálené jsou doby, kdy lesy v těchto krásných horách vypadaly úplně jinak. Nenechat v tom přírodu samotnou a snažit se jí pomáhat je teď určitě na místě.

Neziskové organizace hrají v obnově „původní přírody“ nezastupitelnou roli. V Jizerkách je jednou z nejaktivnějších obecně prospěšná společnost Suchopýr z Ekocentra Oldřichov v Hájích. Na svých 6 lesních školkách vypěstovali již desítky tisích sazenic původních jizerskohorských dřevin a snaží se pomáhat i jinak.

„V rámci projektu Původní druhy dřevin v Jizerských horách - minulost nebo budoucnost? vysadíme do břehových porostů Včelího potoka 770 původních stromů a keřů. Jedná se o jilm horský, jasan ztepilý a kalinu obecnou, tedy druhy, které tam přirozeně patří. Stávající vegetace je tvořena hlavně břízou, řada stromů je navíc již přestárlá či poškozená,“ přiblížila jednu z aktivit ředitelka Alena Hlídková.

Již tradičně se na akcích Suchopýru podílejí dobrovolníci. V tomto projektu, který byl podpořen z Grantového fondu Libereckého kraje, pomohli i mladí lidé z Německa.

„Loni jsme zpracovali studii Revitalizační opatření v povodí toku Jeřice a jejích vybraných přítoků na území CHKO Jizerské hory. Jedním z praktických opatření, která vznikají na základě tohoto materiálu, je vybudování 5 tůní nedaleko Mníšku - Filipova. Tůně se nacházejí na silně zamokřené louce, která není vhodná k zemědělskému obdělávání. Budou sloužit jako biotop pro obojživelníky a bezobratlé a také k akumulaci vody v krajině,“ přiblížila další projekt, tentokrát podpořený ministerstvem životního prostředí, Alena Hlídková.

Činnost obecně prospěšné společnosti z Oldřichova v Hájích je velmi různorodá. V případě, že se chcete dozvědět více, či jakýmkoliv způsobem pomoci, navštivte www.suchopyr.cz

Vytvořeno 9.11.2009 9:33:58 | přečteno 2701x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load