Svatý Václav na Věžáku

Svatý Václav na Věžáku se koná od roku 2002 již popáté a symbolicky uzavírá letní sezónu Ekocentra Věžák - Informačního střediska Správy CHKO Český ráj. Jako každoročně bude zakončena výstava, jejímž tématem byly vesnice Českého ráje. Během odpoledne budou představeny dva projekty úzce související právě s Věžákem.

Prvním z nich je projekt nazvaný "Síť vzdělávacích a informačních center v chráněných krajinných oblastech České republiky", jehož nositelem je Ústřední výkonná rada Českého svazu ochránců přírody. Jeho cílem je vytvořit sít informačních a vzdělávacích center v CHKO, vytvořit v sedmi infocentrech nová pracovní místa a zvýšit kvalifikaci pracovníků všech infocenter. Infocentra budou na území sedmi CHKO a v oblastech působnosti správ CHKO provádět osvětovou, interpretační a poradenskou činnost. Své služby tato centra zaměří na dvě konečné cílové skupiny - místní občany, samosprávu, zemědělce, majitele lesních pozemků a návštěvníky CHKO.
Vedle Českého ráje jsou do projektu zapojena území CHKO Bílé Karpaty, Beskydy, Poodří, Žďárské vrchy, Slavkovský les a Moravský kras. Hlavním partnerem projektu je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a její regionální pracoviště - správy CHKO, dalšími partnery pak Česká zemědělská univerzita, Partnerství o.p.s., Nadace dřevo pro život a základní organizace ČSOP, v Českém ráji je to ZO ČSOP Křižánky.
Druhým projektem je kompletní přestavba objektu Ekocentra Věžák. Bude představen projekt nového ekocentra vycházejícího, na rozdíl od současné montované stavby z roku 1980, z architektury Českého ráje, patrových chalup Sobotecka a Podtrosecka. Objekt bude zahrnovat variabilní prostor pro výstavy, besedy a programy pro děti, informační středisko, kryté venkovní posezení pro návštěvníky, záchody, dále pak interaktivní expozici o Českém ráji s videoprojekcí a dva inspekční pokoje. Samozřejmostí je bezbariérové řešení celého objektu. Po letech kritiky, která poukazovala na podobu nevzhledné montované boudy, by u rybníka Věžáku měl konečně vyrůst objekt Ekocentra Věžák hlásící se k hodnotám českorajské architektury, který bude poskytovat environmentálně vzdělávací služby obyvatelům, školám i návštěvníkům Českého ráje, jejichž počet se právě tady v sezóně šplhá až na 2000 denně.
Svatováclavským odpolednem bude hudebně provázet liberecká skupina Jen tak.

Vytvořeno 26.9.2006 8:30:39 | přečteno 1498x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load