Účetnictví neziskových organizací v roce 2007

vzdělávací středisko Notia SV zve na seminář Účetnictví neziskových organizací v roce 2007.

Seminář proběhne 10.5.2007 od 9.00 - 14.00
Lektorka: Ing. Vorbová
Místo: učebna NOTIA, Mánesova 28, Praha 2
Cena: 1.400Kč + 19%dph

Obsah:
Určeno pro občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob, politické strany a hnutí, církve a náboženské společnosti a jiné účetní jednotky, které nebyly zřízeny za účelem podnikání.

- aktuální právní úprava účetnictví neziskových subjektů v roce 2007
- vyhláška č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- komentář k některým položkám rozvahy a výkazu a zisků a ztráty
- používané účetní metody
- české účetní standardy pro neziskové subjekty
- vybrané postupy účtování o majetku, o darech, dotacích, opravných položkách, zákonných rezervách, účtování o vlastních zdrojích - vlastní jmění a fondy

Přihlásit se můžete na webových stránekách: www.notia.cz

Vytvořeno 2.5.2007 10:07:26 | přečteno 2246x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load