Velikonoce, jak je znali naši předkové

Období Velikonoc je od pradávna spjato s mnoha lidovými zvyky, které vycházejí z křesťanství a často i z pohanských dob. V současnosti je již většina zvyků zapomenuta nebo byl pozapomut jejich původní význam. Přiblížit dnešnímu člověku největší křesťanské svátky a s nimi spojené zvyky našich předků je cílem jarních akcí ekoporaden zřízených v rámci projektu Regionální systém ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty Libereckého kraje (ORSEJ).

„Bude připravena řada tvůrčích dílniček, ve kterých si budou moci zájemci připomenout velikonoční zvyky či různá stará řemesla. Akce jsou určeny všem, kteří se chtějí v jarním úklidovém shonu na chvíli zastavit,“ řekl k připravovaným aktivitám náměstek hejtmana Radim Zika, jehož resort rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky rozsáhlý projekt ORSEJ koordinuje. Návštěvníci si budou moci připomenout staré techniky malování kraslic, pletení pomlázek z proutí, vyrobit si velikonoční přání z ručního papíru nebo se jen něco dozvědět o starých zvycích a tradicích. Budou si moci vyzkoušet, že pletení pomlázky, zdobení kraslic slámou, vyrýváním či drátkováním není tak těžké, jak to na první pohled vypadá. Svými výrobky budou moci potěšit své blízké.
V sobotu 31. března se bude možné zastavit na Vísecké rychtě v Kravařích, kde Vlastivědné muzeum a galerie z České Lípy připraví akci Velikonoce na rychtě. Budou zde připraveny ukázky lidových zvyků a tradičních řemesel. Také v Kravařích pak bude na 7. dubna připravena Velikonoční neděle v Památníku Karla Hynka Máchy. Každý si bude moci vyzkoušet různá tradiční řemesla.
Příležitost si připomenout staré české velikonoční zvyky a tradice či si vyrobit velikonočních ozdoby z přírodních materiálů budou mít návštěvníci ekodnů pro rodiče s dětmi, které proběhnou 5. a 6. dubna v prostorách Střediska volného času ROROŠ v Novém Městě pod Smrkem.
Na sídlišti Výšina v Tanvaldu připraví mateřské centrum Maják na odpoledne 2. dubna tvůrčí dílnu nazvanou Ta slepička kropenatá. Budou se zde vyrábět velikonoční dekorace z odpadového materiálu. V sobotu 7. dubna se pak při výrobě velikonočních přáníček bude možné dozvědět řadu zajímavostí o starých velikonočních zvycích.
Ani v Českém ráji na Velikonoce nezapomenou a 7. dubna připraví v Jičíně v Rumcajsově ševcovně velikonoční program pro celou rodinu. Na programu bude například výtvarná dílna s využitím přírodních materiálů.
Projekt ORSEJ byl podpořen z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu České republiky (Ministerstvo životního prostředí) a Evropského sociálního fondu v ČR.
Bližší informace o akcích můžete získat na www.ekovychovalk.cz nebo u Jany Alexandry Vencové z odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí, tel. 485 226 671, e-mail: sasa.vencova@kraj-lbc.cz.

Vytvořeno 23.3.2007 8:03:51 | přečteno 1932x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load