Video CD o recyklaci odpadu

Naučné video CD s názvem „Recyklace, trochu práce pro budoucí generace“ je dalším výstupem ekovýchovného projektu Libereckého kraje, který byl podpořen ze Státního fondu životního prostředí České republiky.

„Praktická pomůcka je určena především pedagogům základních a středních škol. Na CD lze nalézt vedle naučného filmu kompletní přehled jednotlivých druhů odpadu či informace o používaném značení obalů. Jsou zde prezentovány firmy zabývající se sběrem, tříděním odpadu nebo jeho recyklací v rámci Libereckého kraje,“ popsal určení a obsah nové výukové pomůcky náměstek hejtmana Radim Zika, jehož resort rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky vytvoření CD koordinoval.
CD je doplněno o fotogalerii výrobků vyráběných z recyklovaných surovin, výstupy z dotazníkového šetření, které zjišťovalo aktuální situaci v nakládání s odpady na základních a středních školách Libereckého kraje a o řadu dalších informací. V krátkém filmu je představen modelový projekt třídění komunálního odpadu, který již po řadu let realizuje liberecký Dům dětí a mládeže Větrník společně se Základní organizací ČSOP Armillaria.
Pro školní kolektivy je zde připravena soutěžní otázka. Hlavní cenou je jednodenní program ve Středisku ekologické výchovy Libereckého kraje.
CD můžete do vyčerpání zásob získat na krajském úřadu u Ing. Lenky Rychtaříkové, tel. 485 226 612, e-mail: lenka.rychtarikova@kraj-lbc.cz.

Vytvořeno 21.9.2006 12:32:50 | přečteno 1841x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load