Vláda dnes schválila rozšíření CHKO Kokořínsko

Od 1. září by se měla vzniknout CHKO Kokořínsko - Máchův kraj.

Máchův kraj je mimořádný svou přírodní rozmanitostí. Bohatá mozaika mokřadů, vodních ploch, lesních porostů i pískovcových skal hostí řadu druhů vzácných rostlin a živočichů. Některé se dokonce na jiných místech České republiky nevyskytují. U Máchova jezera má svou poslední lokalitu tráva hrotnosemenka hnědá, na vlhkých loukách roste vzácný prstnatec plamatý. Masožravá rostlina tučnice česká a orchidej prstnatec český jsou dokonce místními endemity – jinde na světě je nenajdeme.

Počet chráněných druhů dosahuje úctyhodné výše rovné stovky u rostlin a 165 u živočichů. Rybníky s rozsáhlými rákosinami vyhledává vzácný jeřáb popelavý. Na Dokesku hnízdí víc než deset párů tohoto krásného ptáka, nejvíc v České republice. Po více než 150 letech zde zahnízdil orel mořský. Jednoho z našich nejkrásnějších brouků – tesaříka alpského – můžeme v Čechách spatřit jen v bukových lesích Máchova kraje.

Význam celého území podtrhuje řada maloplošných chráněných území: národní přírodní rezervace Břehyně – Pecopala, Novozámecký rybník, Velký a Malý Bezděz, národní přírodní památka Swamp, přírodní rezervace Hradčanské rybníky, Slunečný dvůr, přírodní památky Konvalinkový vrch, Provodínské kameny a Okřešické louky.

Rozšíření chráněné krajinné oblasti (CHKO) Kokořínsko o Máchův kraj je  nejen potvrzením přírodních hodnot tohoto jedinečného území, ale i podstatným krokem pro jeho účinnou ochranu. Dosavadní péče o jednotlivá roztroušená maloplošná chráněná území totiž nezajistí ochranu krajiny jako celku. Sjednocení a pokrytí území chráněnou krajinnou oblastí poskytne ochranu koncepční, komplexní a ekonomicky nejefektivnější.

zdroj: http://www.ochranaprirody.cz/aopk-cr-informuje/aktuality/vlada-dnes-schvalila-rozsireni-chko-kokorinsko/

Vytvořeno 9.4.2014 16:45:01 | přečteno 811x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load