Vychází kniha o praktickém využití energie z biomasy

Aktuálním tématem využívání energie ze dřeva, rostlin a organických zbytků ze zemědělství a lesnictví se zabývá nová kniha Energie z biomasy autorů Karla Murtingera a Jiřího Beranovského. Tato populárně naučná kniha je nejenom představením tradičního a zároveň velmi perspektivního zdroje energie, ale snaží se být především praktickým návodem, jak jej využít při vytápění domu, k výrobě tepla a elektřiny a nebo v dopravě. Kromě toho se zaměřuje také na úspory energie a provozních nákladů a může tak být vhodnou inspirací, jak šetřit nejen zdroji, ale také penězi. Knihu vydalo nakladatelství ERA ve spolupráci s Centrem pro obnovitelné zdroje a úspory energie EkoWATT.

Kniha podrobně rozebírá využití biomasy k vytápění domů a ohřevu vody, použití biopaliv pro dopravu, včetně osobního automobilu a také k výrobě elektřiny a tepla spalováním biomasy či bioplynu. Zabývá se také možnostmi úspor energie a možnou kombinací biomasy s dalšími zdroji energie tak, aby výsledný efekt byl optimální z hlediska ekonomického i ekologického. Kniha je určena široké veřejnosti, majitelům rodinných domů či zájemcům o jejich výstavbu, obcím, podnikatelům i dalším zájemcům o toto téma. Čtenář se dozví, jak konkrétně může jednotlivé formy biomasy využít, jaká zařízení jsou k tomu potřeba, kolik je nutné do nich investovat i jak se určuje efektivita a doba návratnosti těchto investic.

Biomasa [1] patří mezi tzv. obnovitelné zdroje. Lze ji využívat k výrobě tepla i elektřiny přímým spalováním nebo ji přeměnit na plyn či kapalné palivo, které lze dále využít k výrobě energie a nebo jako alternativní palivo v dopravě. Oproti uhlí, běžně využívaným palivům z ropy i zemnímu plynu je spalování biomasy výrazně šetrnější k životnímu prostředí - především výrazně méně znečišťuje ovzduší, není zatížena negativními dopady těžby na životní prostředí a má i řadu výhod pro ekonomický rozvoj. Podstatné je také to, že nepřispívá ke globálním změnám klimatu, neboť neprodukuje dodatečné emise skleníkových plynů. Ve srovnání s jinými obnovitelnými zdroji energie [2] má biomasa v našich podmínkách největší potenciál využití. Během dalších let by mohla zaujmout významné místo ve výrobě energie a paliv a stát se tak i důležitou příležitostí pro české zemědělce, zpracovatelský průmysl i výrobce zařízení na zpracování a energetické využití biomasy.

Autoři knihy, Karel Murtinger a Jiří Beranovský, působí v Centru pro obnovitelné zdroje a úspory energie EkoWATT jako energetičtí poradci. Kniha Energie z biomasy vychází v edici 21. století brněnského vydavatelství ERA.

Další informace o knize naleznete na stránce: http://www.erag.cz/era/kniha.asp?NEW_ID=148

Kontakt:

Monika Kašparová
EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie (The RES and EE Centre)
Bubenska 1542/6, 170 00 Praha 7
tel: +420 266 710 247, fax: +420 266 710 248
e-mail: monika.kasparova@ekowatt.cz
http://www.ekowatt.cz
- stránky organizace
http://www.energetika.cz - internetový portál se zaměřením na energetiku

EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie je nezávislá poradenská organizace, která již 16 let pomáhá občanům, obcím, podnikům a dalším organizacím se zaváděním energetických úspor a s využíváním obnovitelných zdrojů energie. Od roku 1996 poskytuje bezplatné energetické poradenství v rámci sítě Energetických konzultačních a informačních středisek (EKIS) České energetické agentury. Provozuje dvě poradenská střediska - v Praze a v Českých Budějovicích.

Poznámky:

[1] Biomasa je veškerá organická hmota rostlinného či živočišného původu, ze které je možné různými způsoby získávat energii. V praxi může jít o dřevo, tzv. energetické plodiny, které jsou pěstovány za účelem výroby energie, dále zbytky ze zemědělství (sláma, hnůj, kejda), lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu (kůra, šišky, větve, piliny, odřezky apod.), potravinářské výroby apod. Za biomasu ovšem nejsou považována fosilní paliva, která vznikla v dávných geologických dobách přeměnou rostlinných zbytků.

[2] Obnovitelným zdrojem energie je vedle biomasy také přímé sluneční záření, energie větru, vody či geotermální energie.

Vytvořeno 5.12.2006 8:48:50 | přečteno 2207x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load