Vyhodnocení kampaně „Alternativní energie“

V březnu 2007 vyhlásila Ekoporadna Orsej při Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s. v Liberci kapmaň „Alternativní energie“. Jejím cílem bylo přiblížit lidem možnosti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a v krátké anketě zjistit jejich postoje k tzv. zelené energii i ke spotřebě energie v domácnostech.

V rámci kampaně proběhly 3 exkurze:

31. března za větrnými elektrárnami do Jindřichovic
14. dubna návštěva tehdy 2. největší solární elektrárny v ČR v Hrádku nad Nisou
9. června návštěva vodní elektrárny v Rudolfově

Zajímavé informace přinesla anketa. Vyplněno bylo celkem 547 anketních lístků. Ty bylo možné vyplnit zejména na akcích Ekoporadny Orsej v Liberci, popř. na stránkách projektu.

Více jak ¾ dotazovaných (77 %) uvedlo, že se při nákupu elektrických spotřebičů řídí energetickým štítkem. Alespoň jedno energeticky úsporné svítidlo má v domácnostech překvapivě až 84 % lidí. V preferencích obnovitelných zdrojů enregie si nejlépe vedla sluneční energie (36 %), nejméně lidí pak preferovalo větrné elektrárny (18 %) (viz graf č. 1).

Graf č. 1

Více jak polovina respondentů (53 %) zná ve svém okolí nějakou elektrárnu využívající obnovitelné zdroje energie, z nich však téměř třetina neuvedla žádnou konkrétní.

Poslední dotaz byl směrován na čerpání tzv. „zelené energie“, tj. energie z obnovitelných zdrojů. Tuto službu nabízí výrobce elektřiny za mírně zvýšený poplatek. Pochopitelně nelze technicky zajistit, aby právě do Vaší domácnosti proudila zelená energie, neboť celý systém je propojen, výrobce však garantuje, že zisk z této platby půjde na výstavbu elektráren na využití alternativních zdrojů. Rovněž garantuje, že celkový odběr zelené energie v ČR nepřekročí skutečně vyrobené množství energie z obnovitelncýh zdrojů. Že tuto službu zatím využívá jen velmi málo lidí bylo z ankety zřejmé - jen necelé 1 % lidí uvedlo, že tuto energii odebírá, 44 % alespoň ví o možnosti čerpání této energie. (Viz graf č. 2)

Graf č. 2

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili kampaně - ať už formou exkurze či jen vyplněním anketního lístku. Věříme, že jsme třemi exkurzemi do elektráren využívajících obnovitelné zdroje energie pomohli přiblížit proces výroby elektřiny netradičním způsobem, poukázali na možnosti, které se nám dnes nabízí a v neposlední řadě pomohli některým lidem k zamyšlení nad vlastní spotřebou v domácnosti.

Ing. David Kavan, Petra Drápalíková

Vytvořeno 23.8.2007 9:41:11 | přečteno 8491x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load