Výsadby v Jizerkách mohou začít

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor ve spolupráci se Společností pro Jizerské hory, o.p.s. uspěla se žádostí o dotaci z Operačního programu životního prostředí s projektem Podpora biodiverzity lesních ekosystémů v Jizerských horách. Jedná se o výsadby původních dřevin (buků, dubů, jedlí, ...) do Jizerských hor. Projekt za necelých 4,5 miliónů korun je plánován jako dlouhodobý až do roku 2015 a v jeho průběhu bude osázeno přes 331 ha ploch necelými 90 tisíci sazenicemi dřevin a keřů.

"Velice nás těší, že projekt, který jsme připravovali přes rok, uspěl a bylo rozhodnuto o jeho podpoře. Umístil se dokonce na prvním místě, jakožto nejlépe hodnocený," řekl Ondřej Petrovský, ředitel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor.

Z Operačního programu životního prostředí bude poskytnuta dotace ve výši 4,2 miliónů korun. Zbývající prostředky ve výši cca 300 000,- Kč musí nadace sehnat sama. Již se podařilo získat polovinu z tohoto spolupodílu od firem, ale i od lidí, kteří přispěli zakoupením kalendáře Zaostřeno na Jizerky 2012.

"Jsme velice rádi, že nejen velké společnosti, ale i samotní obyvatelé přispívají na tento projekt, který pomůže horám v jejichž okolí bydlí. Budeme vděčni za každý příspěvek a věříme, že zbytek peněz se nám podaří v nejbližší době sehnat," doplnil Petrovský.

Jizerské hory byly v minulosti vystaveny vysoké imisní zátěži i nevhodnému lesnickému hospodaření. Značná část hor byla zalesněna monokulturami nepůvodního smrku pichlavého s výrazně sníženou odolností vůči zdejším nepříznivým podmínkám. Výsledkem byla ekologická katastrofa, která vedla k odlesnění velké části náhorní plošiny Jizerských hor.

"Naše společná snaha navazuje na již úspěšně realizované projekty, které vedly k částečné stabilizaci narušeného lesního porostu. Vycházíme z postupné obnovy biocenter, kam je celý projekt lokalizován a jejich následnému rozšiřování, propojování až k celkové stabilizaci lesa Jizerských hor. Připravili jsme projekt, který má za cíl vnášet původní dřeviny a keře do lesních porostů. Zároveň budeme zvyšovat druhou rozmanitost lesa, která je nezbytná pro jeho dlouhodobou, přirozenou a zdravou existenci. Při jeho přípravě jsme úzce spolupracovali se Správou CHKO Jizerské hory a Lesy ČR, s.p.," řekla Kateřina Millerová, ředitelka Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s.

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor byla založena v roce 1993 se srozumitelným cílem: podporovat veškeré projekty směřující k celkové rehabilitaci chráněné krajinné oblasti, která byla poškozena imisemi a kdysi i nevhodným lesnickým hospodařením.

Nadace realizovala řadu vlastních záměrů vedoucích ke stabilizaci lesních porostů. Podařilo se podpořit mnoho projektů zaměřených na záchranu jizerskohorských lesů samotných a dalších důležitých výzkumných projektů, konkrétních ochranářských opatření či ekologicko-výchovných programů pro veřejnost. Již od počátku spolupracuje Nadace se Správou CHKO Jizerské hory a s Lesy České republiky, s. p., což zaručuje dobré odborné zázemí pro její počínání. Nadace podpořila za dobu své existence několik stovek malých i větších projektů o objemu více než deset miliónů Kč, které přispěly k obnově přírodního prostředí jizerskohorské krajiny.

Kontakt:
Mgr. Ondřej Petrovský, ředitel
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor
tel: +420 605 701 503
email: jizerky@ecn.cz
web: http://jizerky.ecn.cz

Vytvořeno 19.4.2012 11:43:45 | přečteno 1541x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load