XI. ročník kurzu Řízení neziskových organizací

Občanské sdružení Agnes vyhlašuje již XI. ročník kurzu Řízení neziskových organizací. Tento celoroční kurz je určen pracovníkům neziskových organizací z celé republiky, kteří zastávají řídící pozice. Obsah kurzu je zaměřen na posilování manažerských schopností řídících pracovníků a na základní nástroje řízení vedoucí ke stabilitě organizace.

Charakteristika kurzu:

Kurz "Řízení NNO" je komplexní studijní program zaměřený na oblast řízení neziskové organizace.

Je určen samostatným řídícím pracovníkům neziskových organizací.

Výukazahrnuje celkem 12 setkání (10 dvoudenních setkání v Praze a 2 třídenní soustředění mimo Prahu na začátku a na konci kurzu). Výuka bude probíhat od října 2007 do června 2008 v intervalu cca 1x za 3-4 týdny.

Kurz bude zahájen úvodním výjezdem od 3. října 2007 od 16.00 hod do 5. října 2007 do 14.00 hod.

Termíny dalších studijních setkání:

Zimní semestr:
25. a 26. října 2. studijní setkání
8. a 9. listopadu 3. studijní setkání
6. a 7. prosince 4. studijní setkání
8. a 9. ledna 5. studijní setkání
5. a 6. února 6. studijní setkání

Letní semestr:
26. a 27. února 7. studijní sekání
25. a 26. března 8. studijní setkání
17. a 18. dubna 9. studijní setkání
13. a 14. května 10.studijní setkání
3. a 4. června 11. studijní setkání

22. - 24. června 12. výjezdní závěrečné setkání mimo Prahu, zkoušky

Kurz je akreditován na MŠMT ČR jako rekvalifikační.

V předchozích deseti ročnících studium úspěšně absolvovalo cca 350 posluchačů, vesměs řídících pracovníků NNO z celé České republiky.

Informace o výuce:

Studium je zaměřeno na rozvoj individuálních dovedností řídícího pracovníka neziskové organizace včetně jeho osobnostního vybavení. Obsahově je výuka členěna do 5 tématických bloků, prostupujících celým studiem.

  • Obecný blok (typologie NNO, legislativní rámec, společensko-politický, filosofický a historický kontext, etika NS, struktura neziskového sektoru a dynamika jeho rozvoje, )
  • Řízení organizace (struktura organizace, vývoj a krizové momenty, vnitřní pravidla řízení, základní dokumenty a předpisy, porady, time-management, supervize, strategické plánování a rozvoj, psaní projektů, grantový proces, řízení projektového cyklu, monitoring, práce se správní radou)
  • Řízení lidských zdrojů (nástroje personálního řízení, prevence krizí, motivace, syndrom vyhoření, team building, práce s dobrovolníky)
  • Finanční řízení (základní nástroje účetnictví NNO, rozpočty, finanční plánování, daně, audit)
  • Public Relations a fundraising (práce s médii, publicistické žánry, propagační materiály, elektronické nástroje PR, corporate identity, PR a FR, finanční zdroje, firemní dárcovství, FR a marketing, osobní prezentace, etiketa komunikace)

Výuka probíhá formou přednášek, seminářů a workshopů. Účast na výuce je povinná a posluchač se k ní zavazuje ve smlouvě o studiu.

Časová dotace studia je 200 hodin.

Lektoři kurzu jsou dlouhodobí spolupracovníci AGNES z řad profesionálních lektorů, zkušených pracovníků neziskových organizací, vysokých škol, odborných pracovišť a státní správy.

Kurzů se účastní zástupci NNO ze všech oblastí NS z celé republiky, což umožňuje také navázání užitečných kontaktů a výměnu zkušeností.

Během studia vypracují posluchači závěrečnou odbornou práci a studium zakončí její obhajobou a složením závěrečných zkoušek. Poté obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Uzávěrka přihlášek je ve středu 12. září 2007. Profesní CV a motivační dopis zašlete společně s přihláškou ke studiu na adresu rizeni@agnes.cz nebo poštou na sídlo organizace. přihláška ŘNO XI.doc (dokument MS Word)přihláška ŘNO XI.doc

Výsledek výběrového řízení bude všem přihlášným oznámen 14. září 2007.

Cena celoročního kurzu je 14.500 Kč (cena nezahruje ubytování a stravování na žádném setkání).

Podrobnější informace:

e-mail: rizeni@agnes.cz

Kontaktní osoby: Anna Ciprová, tel. 233 350 120; mobil 776 688 922

Vytvořeno 23.7.2007 8:57:39 | přečteno 1902x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load