XIII. Veletrh ekologických výukových programů

5. - ;8. září 2006, Svatý Jan pod Skalou

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina
Vás srdečně zve na tradiční akci pro pracovníky působící v oblasti ekologické výchovy a vzdělávání

Místo a čas konání:

Svatojánská kolej (VOŠ pedagogická), Svatý Jan pod Skalou (Středočeský kraj, okres Beroun).
Veletrh začíná 5. září 2006 ve 12.30 obědem, program ve 14.00, končí 8. září 2006 ve 12.30 obědem.
Pro účastníky bude v úterý z Prahy do místa konání vypraven autobus, stejně tak v pátek po skončení do Prahy.

Program:

  • Ukázky ekologických výukových programů (EVP) pro děti předškolního věku a žáky 1. stupně ZŠ (zejm. 5. - 6. září 2006), ukázky EVP pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ (zejm. 7. - 8. září 2006) v interiéru i v terénu.
  • Diskuzní a pracovní dílny na následující témata: kvalita EVP, tvorba pracovních listů, pohybová terapie, osobnost lektora, vývojová psychologie, hudebně-pohybová výchova (dle možností oslovených lektorů).
  • Terénní exkurze do blízkého i vzdálenějšího okolí.
  • Doprovodný program (divadlo, hudba, burza publikací a pomůcek).

Účastnické poplatky:

  • Základní poplatek 833 Kč (700 Kč + 133 Kč DPH) zahrnuje program, stravování (snídaně, obědy, večeře, průběžné občerstvení) a ubytování v průběhu celého veletrhu.
  • Snížený poplatek 297,50 Kč (250 Kč + 47,50 Kč DPH) zahrnuje program jednoho dne, oběd a průběžné občerstvení.

Přihlášky:

Vyplněné ikona souborupřihlášky zasílejte elektronicky na adresu info@pavucina-sev.cz do 20. června 2006. Po doručení Vaší elektronické přihlášky Vám bude obratem oznámeno číslo účtu a variabilní symbol k uhrazení účastnického poplatku.

Podrobné informace k celé akci budou v nejbližší době zveřejněny na stránkách www.pavucina-sev.cz a průběžně aktualizovány. Podrobný program spolu dalšími instrukcemi bude všem účastníkům zaslán koncem srpna 2006. V případě nejasností můžete kontaktovat SSEV Pavučina na výše uvedeném e-mailu, na telefonních číslech 234 621 386 (kancelář), 721 133 108 (Lenka Daňková), 608 071 134 (Júlia Sokolovičová), nebo poštovní adrese SSEV Pavučina, Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1.

Vytvořeno 24.5.2006 10:01:23 | přečteno 1415x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load