Z Operačního programu Životní prostředí je podporována i infrastruktura pro ekovýchovu

Další výzva k předkládání žádostí do Operačního programu Životní prostředí se vztahuje na čtyři prioritní osy. Jednou z vypsaných os je osa 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu.

V rámci ní je možné podávat projekty spočívající v rekonstrukci, dostavbě nebo přístavbě stávajících objektů center a poraden, projekty řešící vznik nových center a poraden, technické vybavení center a poraden investičního charakteru a tvorbu materiálů a pomůcek investičního charakteru.

Pro tyto projekty je připraveno 500 milionů korun.

Žádosti o podporu je možné podávat od 2. listopadu 2009 do 5. ledna 2010.

Více informací naleznete na http://www.opzp.cz/clanek/254/1076/ctrnacta-vyzva-opzp-otevira-ctyri-oblasti-podpory/
Vytvořeno 3.11.2009 12:48:42 | přečteno 1667x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load