Žádejte o grant a proměňte společně vaše okolí

Do 24. dubna mohou občanská sdružení, obce, školy či církevní osoby žádat o granty zaměřené na úpravy veřejných prostranství a obnovu a ochranu krajiny. Žádaná částka může dosáhnout výše až 200 tisíc korun. Program Strom života Nadace Partnerství rozdělí s podporou společnosti Skanska celkem 2,3 milióny korun.

Více informací o podmínkách získání grantu najdete na www.stromzivota.cz/granty. „Velký zájem bývá tradičně o granty na úpravu a ozelenění veřejných prostranství, jakými jsou návsi, hřiště, veřejné zahrady nebo parky. Podmínkou získání finančního příspěvku je zapojení veřejnosti do diskuse o budoucí podobě místa,“ uvádí koordinátorka programu Strom života Miroslava Drobílková. „Právě v této souvislosti letos přicházíme s novinkou, kterou je Cena Skanska udělená za největší přínos pro místní komunitu. Jedním z hlavních kritérií pro výběr vítězného projektu bude míra zapojení občanů a spolupráce s organizacemi v regionu,“ doplňuje Magdaléna Dobišová ze společnosti Skanska.

Zeleň v urbanizovaném prostředí je citlivým tématem, a to nejen v souvislosti s kácením stromů. Důležité je proto neskrývat problémy a už od začátku rozhodovat a jednat společně s místními obyvateli. Tento postup bývá označován jako komunitní plánování. „Nejprve jsme z projednávání s veřejností měli trochu obavy, ale nakonec se nám potvrdilo, že čas a finanční prostředky vůbec nebyly vynaloženy zbytečně,“ shrnul před dvěma roky novou zkušenost se zapojením veřejnosti starosta obce Vavřinec-Veselice Miloš Novotný a vyjádřil tak zkušenost řady zastupitelů.

Cílem všech v praxi uplatňovaných technik zapojení veřejnosti je předcházet nezájmu, konfliktům či vandalismu pomocí informovanosti, zapojení do rozhodování a spoluúčasti na něm. „Primárně jde o to, aby se lidem nedělo něco za zády. Pocit permanentní nedůvěry občanů k politikům je zhoubný, ale řada radnic se jej bohužel nesnaží změnit. Pokud se ale zapojování občanů bere skutečně vážně a stane se dlouhodobě fungující součástí kultury obce, může vést nejen k nezbytné důvěře, ale ke skutečnému sdílení cílů, k růstu komunity,“ zdůrazňuje Martin Nawrath z Nadace Partnerství, který působí jako facilitátor (moderátor) veřejných jednání. „Ti, kteří veřejné prostranství každodenně využívají, jsou zároveň nejcennějšími nositeli nápadů a představ o podobě a funkcích těchto míst. Komunitní plánování v sobě skrývá příležitost podívat se na věc z celé řady úhlů - očima dítěte, pracujícího či seniora,“ doplňuje Miroslava Drobílková.

Více informací o vybraných metodách komunitního plánování: http://www.nadacepartnerstvi.cz/p-1273954321 a http://www.nadacepartnerstvi.cz/p-1274154321

Více informací o grantech ráda poskytne:
Miroslava Drobílková
,
Nadace Partnerství,
Strom života,
tel.: 515 903 125, e-mail:
mirka.drobilkova@nap.cz
Vytvořeno 15.4.2009 14:41:55 | přečteno 1479x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load