Zelené úřadování

Nejen třídění odpadu a využívání recyklovaného papíru bude samozřejmostí v budově kraje.

Liberecký kraj patří dlouhodobě mezi úřady, které se při plnění svých úkolů snaží brát ohledy na životní prostředí. Vydáním směrnice Ekologizace provozu budovy Libereckého kraje se dokonce dostal mezi ty, kteří jsou u nás v „ozeleňování“ nejdále.
„Jako první opatření vedoucí k ekologizaci provozu bylo v roce 2002 zavedeno třídění odpadu. Celkem 400 nových košů začalo sloužit k vytřiďování papíru, PET lahví a skla.
V souvislosti s novou směrnicí se začaly třídit také nápojové kartony a baterie a začaly být shromažďovány již nepoužitelné CD nosiče,“ přiblížil první kroky a letošní rozšíření náměstek hejtmana zodpovědný za životní prostředí Radim Zika.
Recyklovaný papír se na kraji používá od roku 2004. Je vhodný pro 60 % techniky, která se v budově nachází. Kraj nakupuje značku Steinbens Vision, která je nositelem označení Ekologicky šetrný výrobek. Jedná se o velmi kvalitní papír doporučovaný pro všechny běžné typy kopírek i laserové tiskárny.
„Vydání směrnice k ekologizaci předcházelo zpracování projektu Ekologizace provozu budovy Libereckého kraje. Směrnice, která vychází z výstupů projektu, vešla v platnost v únoru a v současné době se připravuje na základě půlročních zkušeností její novelizace,“ přiblížil dokument Zika.
Směrnice se samozřejmě nezabývá pouze tříděním odpadu a využíváním recyklovaného papíru. Stanovuje povinnosti při nakládání s odpady, vodou a energiemi, ale i při nákupu materiálu a služeb, dopravě, zadávání veřejných zakázek a například i při vzdělávání.
Pracovníci kraje věří, že je další úřady budou následovat. Rádi jim předají své zkušenosti. Směrnice je k dispozici na www.kraj-lbc.cz, pod odkazem Zelený úřad.

Vytvořeno 22.10.2007 16:02:32 | přečteno 1803x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load