Přihlašování fotografií do soutěže ZAOSTŘENO NA JIZERKY

2018 148 Jaroslav Moravec Jizerske rozhledy

Už jen necelý měsíc zbývá do uzávěrky fotografické soutěže Zaostřeno na Jizerky, která je 7. června. Devátý ročník oblíbené fotosoutěže vyhlásila Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody koncem března a přihlásit se může kdokoliv zasláním až 4 snímků Jizerských hor. Odborná porota následně vybere 13 nejlepších fotografií, ze kterých vydá benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky 2020.„Cílem fotosoutěže je ukázat krásná místa Jizerských hor a upozornit tak na nutnost ochrany nejen tohoto pohoří, ale i přírody jako takové. Zároveň pomůžeme Jizerským horám díky prodeji kalendářů i finančně. A v neposlední řadě dáváme fotografům prostor pro představení svých unikátních snímků veřejnosti,“ říká Ondřej Petrovský, ředitel pořádající nadace. Po červnové uzávěrce bude došlé fotografie hodnotit odborná porota a jeden snímek vybere i široká veřejnost v internetovém hlasování. Z širšího výběru vznikne celoroční putovní výstava, která bude mít vernisáž v říjnu. Zde bude představen i benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky 2020 sestavený z 13 nejlepších snímků. Autoři takto oceněných fotografií obdrží hodnotné ceny od společnosti Canon. Všichni účastnící fotografické soutěže obdrží jeden výtisk kalendáře jako poděkování zdarma.

Snímky je potřebné zasílat v dostatečném rozlišení minimálně 800 pixelů emailem i vyvolané s velikostí delší strany od 28 do 63 cm. Pro otištění v kalendáři musí být snímky orientované na šířku. Nadace vydala již přes deset tisíc kalendářů a zájem o ně každým rokem stoupá. V prvním ročníku byl náklad 800 kusů a loni jich bylo již 1 600. „Díky výtěžku z jejich prodeje jsme přispěli na záchranu rašeliniště na Nové louce, opravu turistických stezek v Jizerských horách nebo například na výsadbu desítek tisíc sazenic stromků. Zájem lidí mě opravdu velice těší a vážím si, že jsou ochotni tímto způsobem přispět na ochranu Jizerských hor,“ upřesnil Petrovský. 

Výtěžek z letošního ročníku pomůže obnově evropsky významné lokality Jizerské smrčiny. Jejím cílem je náhrada nepůvodních dřevin v samém srdci Jizerských hor, kde bude vysázeno přes 14 tisíc geneticky původních sazenic. Zároveň dojde díky vybudování přehrážek ke zvýšení retence vody v této lokalitě. „Jako velmi důležité vnímáme v posledních letech projekty, které citlivě zadržují vodu v krajině. A unikátní jizerskohorská rašeliniště jsou přesně tím místem, kde by se měla voda zadržovat v dobách srážek a postupně uvolňovat, když je sucho. Dříve se dělaly necitlivé úpravy na rychlé odvedení vody z krajiny a jsem rád, že se tento trend mění a lidé chápou důležitost jejího zadržování,“ vysvětluje Petrovský a doplňuje „děkuji všem fotografům i zájemcům o kalendář Zaostřeno na Jizerky, že nám s projektem tímto způsobem pomáhají.

  Podrobnější informace včetně kompletních pravidel naleznete na internetových stránkách nadace www.nadaceivanadejmala.cz.Vytvořeno 13.5.2019 14:42:47 | přečteno 466x | tereza.pokorna
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load