Připomínkování nové Koncepce EVVO

Titulka

Liberecký kraj zpracoval novou koncepci, která bude významně ovlivňovat podobu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v našem regionu. Přidejte své připomínky on-line..

ikona souboruKoncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje 2021-2030

ON-LINE FORMULÁŘ PRO PŘIPOMÍNKOVÁNÍHARMONOGRAM PŘÍPRAVY

26. 10. 2021 Schválení zastupitelstvem kraje

5. 10. 2021 Projednání radou kraje

26. 10. 2021 Seminář ke Koncepci EVVO LK 2021+ pro členy zastupitelstva kraje, popř. další zájemce

30. 9. 2021 Projednání v Komisi pro adaptaci na změnu klimatu

16. 9. 2021  Projednání ve Výboru životního prostředí a zemědělství

14. 9. 2021  Projednání ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

14. 9. 2021 Veřejné projednání - od 10 h v budově Krajského úřadu LK, v zastupitelském sále (3. p. - místnost č. 326).

6.-19. 9. 2021 On-line připomínkování

8/2021 Oponentura návrhu (doc. PhDr. Jan Činčera - Masarykova univerzita, Mgr. Miroslav Novák - MŽP, Simona Jašová - SEV Český Ráj)

9/2020 – 7/2021 Zpracování návrhu koncepce a akčního plánu

14. 9. 2020 - Projednání přípravy Koncepce EVVO LK 2021+ širokým plánem 


16. 6. 2020 - Poradní skupina pro EVVO - Koncepce EVVO LK 2021+ - příprava klíčových témat

Vytvořeno 6.9.2021 18:26:25 - aktualizováno 7.9.2021 14:37:02 | přečteno 473x | tereza.pokorna
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load