Seminář s exkurzí „Pro někoho odpad, pro jiného surovina“

42530232 1614706588634786 4190358166300524544 n

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Vás zve na seminář s exkurzí „Pro někoho odpad, pro jiného surovina“ zaměřené na možnosti zavedení prvků cirkulární ekonomiky do organizací a obcí, konající se 22.-23. 10. 2018 v Hejnicích. 

Cirkulární ekonomika zahrnuje principy předcházení vzniku odpadů prostřednictvím jeho opětovného využití. Odpady jsou v tomto pojetí vnímány jako zdroje materiálu a energie. V rámci semináře budou představeny možnosti předcházení vzniku odpadů v jednotlivých oblastech činnosti obce. Na exkurzi se seznámíte s konkrétními příklady realizovaných opatření a s důležitými provozními zkušenostmi průkopníků.

Seminář je veden zkušenými lektory společnosti INCIEN, z.ú., kteří se problematikou předcházení odpadů v obcích dlouhodobě zabývají.

PROGRAM SEMINÁŘE

Pondělí 22.10. 2018, 09:00 – 15:00 hodin

Přednáší Ing. Soňa Jonášová, INCIEN z.ú.

09:00 – 09:30 registrace, ranní káva

09:30 – 10:00 úvod o cirkulární ekonomice na úrovni samospráv

10:00 – 12:00 prevence vzniku odpadů – možnosti obcí v jednotlivých oblastech

15 minutové bloky s následnou diskuzí (analýza odpadů, textil, bioodpady, re-us centra, opravy, sdílení)

12:00 – 13:00 oběd

13:00 – 15:00 příklady dobré praxe z České republiky

nastavení centra prevence vzniku odpadů – synergie s obcí a zapojení všech klíčových aspektů

(environmentálního / ekologického / sociálního).

Místo konání: Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, Jizerská 190, Hejnice


Úterý 23.10. 2018, 08:30 – 16:00 hodin

Exkurze do obcí, kterým se principy cirkulární ekonomiky daří uvádět do praxe. Podrobnější informace o programu

Vám zašleme počátkem října.

08:20 odjezd od STŘEVLIKu, Hejnice

09:00 odjezd z Liberce (Na rybníčku u parkoviště)

09:00 – 16:00 návštěva obcí praktikujících prvky cirkulární ekonomiky, oběd

16:00 návrat do Liberce

16:45 návrat do Hejnic

Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020, ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Libereckého kraje.


Více na: www.strevlik.cz


Vytvořeno 17.5.2019 11:23:50 | přečteno 203x | tereza.pokorna
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load