Čištění studánek

Nalézt ve správnou chvíli v přírodě pramének čisté vody je mnohdy malý zázrak, ten úžasný pocit ostatně zná každý poutník, který se kdy znaven a žízniv trmácel krajinou. To platilo od pradávna, zkušenosti dávných lovců, zemědělců i cestovatelů si neseme v sobě, a tak ani v dnešní době nepřekvapí, že krásná studánka je ozdobou mnohého koutu naší přírody, na který mnozí vzpomínají ještě po mnoho let.

Pojďte s námi hledat a do budoucna podchytit všechny veřejně přístupné přírodní zdroje vody. 

V registru je v dnes přes 1200 studánek a praménků z celé republiky a i vaší zásluhou jich může být mnohem více.

Studánková mapa zobrazuje všechny přístupné zdroje evidované v národním registru. Data pro mapu se negenerují online a proto vámi přidaný zdroj se zde po schválení objeví většinou do 24 hodin.

Čištění studánek

 • než začnete o nějakou studánku či pramen pečovat zjistěte si kdo je majitelem pozemku na kterém zdroj leží - zeptejte se místních obyvatel, nebo pokud je zdroj v evidenci eStudánek není problém dle souřadnic zjistit na kterém pozemku zdroj leží (důležité je zjistit co nejpřesněji souřadnice)
 • jakékoliv úpravy určitě neprovádějte bez souhlasu majitele pozemku, jen on je oprávněn do této věci mluvit (samozřejmě pokud se nenacházíte v I.zóně národního parku)
 • pořiďte si fotodokumentaci původního stavu, nemusí se vám hodit jen pro prezentaci jak vypadal zdroj před vaší údržbou
 • základem je vyčištění – tedy nejlépe vybrat bahno a případný nepořádek ze dna, ze stěn odstranit staré nánosy, uklidit její těsné okolí
 • pokud je zdroj částečně poničen (zbouraná stříška, propadlé ostění) snažte se pokud je to možné zachovat původní vzhled
 • úpravy zdroje by měly vždy vycházet z místních podmínek a nenarušovat svým vzhledem a provedením své okolí
 • vždy se snažte vytvořit funkční odtok a pravidelně jej udržovat - voda se pak samovolně čistí průtokem
 • pro úpravy (pokud to lze) využívejte místní přírodní materiály (kámen, dřevo, písek), na zastřešení zdrojů si samozřejmě jen s dřevem a kamením asi nevystačíte - v případě že materiál na úpravu přinášíte odjinud, prověřte zda není materiál toxický či není natřen jedovatou látkou - stejně tak při natírání stříšek volte materiály přívětivé k přírodě
 • pokud úprava zdroje vyžaduje vybudování ostění pak je vhodné udělat jej cca 30 cm nad terén aby do studánky nezatékala dešťová voda
 • výtok ze zdroje je možné ponechat přirozený nebo jej upravit trubkou z kameniny, kovu, umělé hmoty, ...
 • jak zdroj, zastřešení a okolí upravit je zcela na vás, neexistuje žádný univerzální návod, s výhodou využijte studánkovou galerii kde se lze inspirovat úpravou stovek jiných zdrojů
 • při zakrývání stříškou, se snažte volit její umístění tak, aby co nejlépe chránila před zanášením zdroje, ale zároveň nebránila přístupu k vodě - stříšku podložte kameny aby od země neuhnívala a nevlhla - prostor mezi stříškou a zemí ze stran kde se nepřistupuje k vodě, utěsněte kameny aby jste zamezili zanesení organickým materiálem
 • je-li zdroj ve svahu pokuste se alespoň částečně zamezit zatékání povrchové vody shora
 • při obnově zanešeného zdroje je většinou nejlepší v nejnižším (či nejvlhčím) místě vyhloubit jámu a počkat zda se naplní vodou či ne, pokud ano je dobré vodu několikráte odčerpat aby se jednak zjistila vydatnost pramene a zároveň se přítok pročistil
 • pokud je zdroj stabilní je možné přistoupit ke stabilizaci okolí - tato část prací záleží na tom kolik chcete do zdroje investovat, dle toho lze provést pažení, vyskládání kamením, vyzdění, osazení skruže .... (samozřejmě hlavně záleží na lokalitě a místních podmínkách)
 • pokud zdroj nevyžaduje stavební úpravy ale jen vyčištění vyberte ze studánky větve a šišky, listí je dobré ponechat, tvoří zdroj potravy pro drobné živočichy - pokud je studánka silně znečištěna vyberte vodu a část listí do nádoby z které po vyčištění studánky vrátíte její obsah zpět
 • pokud je zdrojem, který chcete zvelebit prameniště (např. vytvořit v něm studánku) zjistěte si nejdříve zda v prameništi nerostou chráněné rostliny či nežijí vzácní živočichové, abyste svojí činností nenarušili místní ekosystém, zároveň nebudujte v prameništi nic do přílišné hloubky aby nedošlo k odvodnění okolí
 • pokud to jde, navršte do pramene nad vývod vody hromádku kamenů různé velikosti, vytvoříte tím úkryt a zimoviště pro žáby, mloky a další obyvatele studánek
 • myslete také na přístup ke studánce a vyložte prostor před ní kameny aby nebylo kolem zdroje rozdupané bahniště
 • jedna z nejdůležitějších věcí je pečovat o zdroj dlouhodobě

Více info na www.estudanky.eu

Vytvořeno 27.5.2009 13:43:53 - aktualizováno 30.3.2017 9:10:21 | přečteno 10268x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load