Chráněné krajinné oblasti

Rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení, lze vyhlásit za chráněné krajinné oblasti.

Hospodářské využívání těchto území se provádí podle zón odstupňované ochrany tak, aby se udržoval a zlepšoval jejich přírodní stav a byly zachovány a vytvářeny optimální ekologické funkce těchto území. Rekreační využití je přípustné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty chráněných krajinných oblastí.

Chráněné krajinné oblasti, jejich poslání a bližší ochranné podmínky vyhlašuje vláda republiky nařízením.

Na celém území chráněných krajinných oblastí je zakázáno:

a) zneškodňovat odpady mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody,
b) tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody,
c) vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, kromě vjezdu a setrvávání vozidel orgánů státní správy, vozidel potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření, obranu státu a ochranu státních hranic, požární ochranu a zdravotní a veterinární službu,
d) povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů,
e) používat otrávených návnad při výkonu práva myslivosti,
f) stavět nové dálnice, sídelní útvary a plavební kanály,
g) pořádat automobilové a motocyklové soutěže,
h) provádět chemický posyp cest,
i) měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami ochrany chráněné krajinné oblasti.

Více informací v zákoně č. 114/1992 sb. o ochraně přírody a krajiny


Přehled Chráněných krajinných oblastí v České republice

CHKO Beskydy

CHKO Beskydy je svou rozlohou 1 160 km² největší chráněnou krajinnou oblastí v České republice.

24.7.2006 14:22:30 - aktualizováno 25.7.2006 14:46:00 | přečteno 4907x | sasa | Celý článek
 

CHKO Bílé Karpaty

Rozsáhlé lesní komplexy Bílých Karpat, orchidejové louky s bohatstvím mnoha vzácných, chráněných i existenčně ohrožených druhů rostlin i živočichů, minerální prameny v okolí lázní Luhačovice i charakteristické osídlení oblasti tvoří pozoruhodný celek, zasluhující skutečně důslednou a citlivě prováděnou ochranu.

25.7.2006 13:02:03 | přečteno 6045x | sasa | Celý článek
 

CHKO Blaník

Se svou rozlohou 40,31 km2 je CHKO Blaník nejmenší chráněnou krajinnou oblastí v České republice.

25.7.2006 13:46:10 | přečteno 5479x | sasa | Celý článek
 

CHKO Blanský les

Blanský les je značně zalesněná vrchovina až hornatina, která má tvar podkovy otevřené k jihovýchodu. Osu tvoří Křemžský potok, protékající Křemž-skou kotlinou a vlévající se pod zříce-ninou hradu Dívčí Kámen do Vltavy, která zároveň tvoří jihovýchodní hranici oblasti.

25.7.2006 14:17:17 | přečteno 4524x | sasa | Celý článek
 

CHKO Broumovsko

Broumovsko je malebnou krajinou hor a údolí, skal a roklí, mozaikou lesů, luk, pastvin a polí. Hluboko pod povrchem Polické křídové pánve proudí nejčistší voda. Je to krajina zabydlená a po staletí umně obhospodařovaná. Na každém kroku se v ní setkáváme s bohatou historií. Pro tuto krajinu je příznačná její pestrost a prolínání krás přírody a historie.

25.7.2006 14:29:05 | přečteno 5193x | sasa | Celý článek
 

CHKO České středohoří

České středohoří osloví návštěvníka především jako neopakovatelný typ krajiny, jehož obdobu bychom marně hledali v České republice i v okolních státech střední Evropy. Z hlediska výskytu rozmanitých rostlinných a živočišných druhů i jejich společenstev patří toto území k nejbohatším v Čechách.

26.7.2006 9:14:19 | přečteno 5631x | sasa | Celý článek
 

CHKO Český kras

Od Prahy jihozápadním směrem k Berounu se rozkládá krajina, která svou mnohotvárností až divokostí některých částí okouzlí srdce každého, alespoň trochu romantického návštěvníka.

26.7.2006 9:30:14 | přečteno 4764x | sasa | Celý článek
 

CHKO Český les

V Čechách nejmladší vyhlášená chráněná krajinná oblast. Český les tvoří pohraniční pohoří od domažlické části Českého lesa po Dyleňský les. Je geomorfologickým pokračováním Šumavy.

26.7.2006 16:34:11 | přečteno 6864x | sasa | Celý článek
 

CHKO Český ráj

Českým rájem byla v druhé polovině devatenáctého století nazvána krajina, kde jsou přírodní hodnoty umocněny historickými památkami. Člověk zdejší kraj přetváří již mnoho tisíc let, jeho působení je však v relativní rovnováze s přírodou. Chráněná krajinná oblast Český ráj byla vyhlášena jako první CHKO v naší republice v roce 1955.

26.7.2006 10:03:15 | přečteno 5033x | sasa | Celý článek
 

CHKO Jeseníky

Lesnaté hory se zaoblenými hřbety, prameny živé vody stékající hlubokými údolími, staleté pralesy přecházející v horskou tundru, kamenná moře, ledovcové kary s padajícími lavinami, nespoutané horské bystřiny se stříbřitě bílými vodopády a průzračnými mechovými tůněmi, tajemná rašeliniště opředená pověstmi o skřítcích, květnaté podhorské louky a do údolí zasazené dlouhé horské vesnice se starými chalupami, harmonická krajina, ve které hledáme a stále nacházíme inspiraci, to jsou Jeseníky…

26.7.2006 10:26:50 | přečteno 5114x | sasa | Celý článek
 
1 [...] 3 další >
Vytvořeno 25.7.2006 12:57:36 | přečteno 16079x | zdarska
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load