Komunitní zahrady

Základní myšlenkou je aktivní využití opuštěných ploch uprostřed města ke společnému pěstování zeleniny a jiných plodin, a tím také posílení mezilidských vztahů a sousedské soudržnosti. Pro lidi žijící ve městě bez vlastní zahrádky představuje komunitní pěstování jednu z příležitostí, jak získat vlastní produkty, přiblížit se k přírodě a k hodnotám předků.

Komunitní zahrady byly zakládány ve městech západní Evropy a Velké Británie již kolem roku 1820. Byly určeny lidem, kteří kvůli industrializaci přišli o práci a hledali jiné způsoby, jak uživit svou rodinu. Dnes zažívají komunitní zahrady velký návrat. Stávají se součástí společenského života a demonstrací životní filozofie. Populární jsou hlavně ve Spojených státech, Británii, Austrálii a Španělsku. Pěstuje se mezi obytnými bloky, na okrajích parků, na balkonech nebo na střechách domů.

Městská komunitní zahrada se většinou od běžné zahrady liší na první pohled. Za plotem vše roste ve speciálních pytlích, přepravkách, nádobách nebo na dřevěných paletách.

Komunitní zahrady v České republice vznikají jako aktivita neziskových organizací nebo si je zakládají lidé z vlastního přesvědčení a nadšení. Mohou být součástí parků (pěstují se většinou okrasné rostliny) nebo vznikají na nevyužívaných volných parcelách, které jsou většinou majetkem města. Výjimečně poskytne pozemek k užití soukromník. V České republice se většinou vyskytují dva modely komunitních zahrad – společné pěstování plodin na pozemku a pronájem záhonku či pytle pro individuální pěstování.

Komunitní zahrady v Libereckém kraji

ZAHRADA Liberec - nachází se v samém srdci Liberce na Lazebnickém Vrchu (prudká ulička, která spojuje ulici Pražskou s Papírovým náměstím)

P1030959 e1439925651145

ZAzemí Turnov - nachází přímo v Turnově, na okraji části Šetřilovsko. Lze přijít z ulice Lidická, na kterou navazuje polní cesta vedoucí přímo k zahrádce nebo lze jít od lesa – touto cestou lze přijít bez bloudění v uličkách (směrem od centra po hlavní ulici, která změní jméno ze Žižkova na Alej legií, pak kolem posledního domku, odbočit doprava na lesní cestu směrem na louku a zahrada je po pravé straně)

IMG 4021

Mapa komunitních zahrad a kompostáren v ČR 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load