Vrchlabská Záchranná stanice se stala součástí Národní sítě záchranných stanic

Správa Krkonošského národního parku pečuje o zvířata ve volné přírodě, ale nezapomíná ani na zvířata handicapovaná. První útulek pro poraněná divoká zvířata byl zřízen již od 70. let minulého století, kdy byl součástí Minizoo Správy KRNAP. Nyní se naše Záchranná stanice stala 30. členem Národní sítě záchranných stanic.  Správa KRNAP získala akreditaci dle novelizované legislativy v roce 2012.

Po likvidačním požáru v roce 2008 nebylo možné získat samostatnou akreditaci, protože jsme neměli potřebné prostory k plnému provozování stanice. Proto až do roku 2012 fungovala stanice jako přidružená ke stanici ZO ČSOP Jaro Jaroměř. Správa KRNAP postupně zázemí obnovila a v současné době je dokončována generální rekonstrukce stanice, financovaná prostřednictvím Operačního programu životní prostředí.

O významu Záchranné stanice ve Vrchlabí není pochyb. Každoročně zde nalezne pomoc 150 až 200 zvířat. Ponejvíce se jedná o dravce, pěvce – často mláďata, ježky, kterých bývá 40–70, občas též srnčí či jiná zvěř. Úkolem Záchranné stanice je zajistit odbornou pomoc dočasně či trvale handicapovaným zvířatům, péči o nalezená opuštěná mláďata, přípravu vyléčených jedinců na návrat do volné přírody, péči o trvale handicapovaná zvířata, záchranné transfery. Pracovníci Záchranné stanice zajišťují jarní péči o obojživelníky. Důležitá je též výchovná a osvětová činnost.

Národní síť záchranných stanic koordinuje Český svaz ochránců přírody. Stanice pokrývají svou působností celé území ČR a ročně jimi projde víc než deset tisíc potřebných živočichů, v roce 2014 dokonce více než 16.000. Nejčastěji jsou přijímána zvířata poraněná dopravou, popálená elektrickým proudem, poraněná nárazem na skleněnou plochu či postřelená. Asi 50 % se každoročně podaří vrátit zpět do přírody. Více informací na: www.zvirevnouzi.cz

Další informace o aktuálním dění na území Krkonošského národního parku i v jeho okolí najdete na facebookovém profilu http://www.facebook.com/spravakrnap 

Bližší informace:
Mgr. Radek Drahný
MBA, tiskový mluvčí, vedoucí oddělení styku s veřejností Správy KRNAP
tel.: 737 209 900
e-mail: rdrahny@krnap.cz,
www.krnap.cz

Vytvořeno 3.3.2015 10:57:12 | přečteno 584x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load