Zelené úřadování

Dne 28.2.2007 vešla v účinnost organizační směrnice ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje O ekologizaci provozu budovy Libereckého kraje. Tato směrnice stanovuje povinnosti zaměstnancům Krajského úřadu Libereckého kraje, směřující k jejich šetrnému chování vůči životnímu prostředí a k dodržování legislativy na úseku životního prostředí.

Vydání ikona souborusměrnice předcházelo zpracování projektu Ekologizace provozu budovy Libereckého kraje. Cílem projektu bylo provést vstupní analýzu environmentálních aspektů provozu budovy jednotlivých činností a aktivit spadajících pod agendu Libereckého kraje. Na základě této analýzy byla zpracována doporučení směřující k šetrnému chování zaměstnanců vůči životnímu prostředí a k dodržování legislativy na úseku ŽP. Směrnice vychází z výstupů zpracovaného projektu, i když některá navržená opatření se nepovedlo převzít do směrnice.

Dotazy případně zkušenosti s touto problematikou jsou Vám připraveni předat Ing. Markéta Miklasová - marketa.miklasova@kraj-lbc.cz , Ing. Zuzana Kubínová - zuzana.kubinova@kraj-lbc.cz , Ing. Pavla Čechlovská - pavla.cechlovska@kraj-lbc.cz  .

Další zajímavé informace k problematice zelného úřadování naleznete na stránkách STEP a CENIA.

Třídění odpadu

Jako první opatření vedoucí k ekologizaci provozu budovy krajského úřadu bylo od konce roku 2002 zavedeno třídění odpadu na tři základní komodity - papír, PET lahve a sklo.
Budova byla vybavena barevnými koši. Celkem bylo po budově krajského úřadu rozmístěno 345 ks modrých košů na papír, 90 ks žlutých košů na PET lahve a 75 ks zelených košů na sklo.

V souvislosti s novou směrnicí byly kuchyňky vybaveny nádobkami na baterie a bylo také zavedeno třídění nápojových kartonů, které se po dohodě s úklidovou firmou odkládají do žlutých košů společně s PET lahvemi. Zavedli jsme také třídění nepoužitelných a nepotřebných CD nosičů, které se po znehodnocení ukládají na jedno sběrové místo.

Používání papíru

Recyklovaný papír se na krajském úřadu používá od března 2004. Jeho zavedení předcházela revize veškeré techniky (kopírky, tiskárny) a domluva se servisními firmami. Na úřadu je nyní k dispozici 59% techniky, na které je možné používat recyklovaný papír . Po zavedení směrnice se situace s používáním recyklovaného papíru zlepšila a nyní se recyklovaný papír využívá ze 30 % (sledováno podle odběru počtu balení jednotlivými odbory).

Odbor kancelář ředitele nakupuje recyklovaný papír značky Steinbens Vision, který má značku "ekologicky šetrný výrobek ". Jedná se o velmi kvalitní a prodejci doporučovaný recyklovaný papír, který je na našem trhu dostupný. Tento papír je doporučován pro běžné typy kopírek s možností oboustranného kopírování a pro laserové tiskárny. Dle normy DIN V ENV 12281 má tento papír pouze 0,017 % selhání při vysokorychlostním kopírování (nad 50 kopií/min).
Do inkoustových tiskáren není recyklovaný papír vhodný.

Vytvořeno 6.2.2008 13:12:45 | přečteno 13815x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load