CHKO Beskydy

CHKO Beskydy je svou rozlohou 1 160 km² největší chráněnou krajinnou oblastí v České republice.

Údaje:

Vyhlášení CHKO Beskydy : 5. března 1973 výnosem MK ČSR č. j. 5373/1973
Rozloha : 1160 km2
Nadmořská výška : 350 m (Zubří) - 1323 m (Lysá hora)
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO:
- 7 národních přírodních rezervací
- 1 národní přírodní památka
- 20 přírodních rezervací
- 22 přírodních památek
Lesnatost : 71 %
Územní vymezení : kraj Moravskoslezský a Zlínský (bývalé okresy Nový Jičín, Frýdek- Místek a Vsetín)
Sídlo správy : Rožnov pod Radhoštěm

Charakteristika oblasti:

Beskydy - krajina horských hřebenů, hlubokých údolí, zurčících potoků a říček, rozlehlých lesů, rozkvetlých strání a starobylých dřevěnic. Krajina, která u nás nemá obdoby, neboť zde končí a zároveň dosahuje nejvyšších nadmořských výšek na našem území karpatský horský oblouk - zelená páteř střední Evropy.

Mezi nejvýznamnější přírodní hodnoty CHKO patří zejména původní pralesovité porosty s výskytem vzácných karpatských druhů živočichů a rostlin. Dosud zde najdeme druhově pestrá a esteticky mimořádně působivé louky a pastviny. Unikátní jsou povrchové i podzemní pseudokrasové jevy. Mimořádná je i estetická hodnota a pestrost krajiny vzniklé historickým soužitím člověka s přírodou v tomto území.

Přírodní hodnoty chráněné krajinné oblasti Beskydy je zdůrazňuje 50 maloplošných chráněných území, vyhlášení dvou ptačích oblastí, územní překrytí CHKO s mezinárodně významným ptačím územím (IBA) a navržením celé oblasti CHKO za evropsky významnou lokalitu.

Původní a dochované prostředí území CHKO Beskydy je v současnosti ovlivňováno mnoha faktory, z nichž některé lze označit jako zásadní. K nim se řadí zejména: lesní hospodářství, zemědělství, turistika a cestovní ruch, výstavba a urbanizace území a myslivost.

Tyto faktory se v území CHKO vzájemně prostorově prolínají, a proto mají i různý efekt. K výše uvedeným základním faktorům se řadí i další vlivy, které se v území CHKO projevovaly buď v minulosti a nyní jsou méně významné (imisní zatížení porostů), anebo se omezují pouze na jednotlivé dílčí lokality (sportovní areály, povodně) či se významně projevují pouze v určitých časových obdobích (např.liniové stavby jako bariéra migrace živočichů).

Správa CHKO Beskydy :
Nádražní 36, 756 61 Rožnov p.R.
beskydy.schkocr.cz
beskydy@schkocr.cz
Tel.: +420 571 654 293
Fax. +420 571 657 407
WWW: http://nature.hyperlink.cz/Beskydy

zdroj:http://http://www.beskydy.ochranaprirody.cz

Vytvořeno 24.7.2006 14:22:30 - aktualizováno 25.7.2006 14:46:00 | přečteno 4908x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load