CHKO Blaník

Se svou rozlohou 40,31 km2 je CHKO Blaník nejmenší chráněnou krajinnou oblastí v České republice.

údaje:

Vyhlášení CHKO Blaník: 29. prosince 1981 výnosem MK ČSR čj. 17332/81
Rozloha: 41 km2
Nadmořská výška: 360 m (Blanice u Ostrova) - 638 m (Velký Blaník)
Lesnatost: 50%
Územní vymezení: okolí bájné hory Blaník
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO:
- 3 přírodní rezervace
- 2 přírodní památky

Jižně od Prahy se rozkládá nejmenší chráněná krajinná oblast naší republiky - Blaník. Vznikla, aby ochránila a uchovala harmonicky vyváženou krajinu, jejíž ústřední dominantou je památná hora Blaník, pozoruhodná i z geologického hlediska.

Základním prvkem oblasti je mozaika lesních celků, polí, luk a menších rybníků, se vhodně začleněnou zástavbou obcí s četnými historickými památkami. Prostředí je dosud velmi málo narušené průmyslovým i zemědělským znečištěním. V rámci středních Čech jde o jediné velkoplošné území, kde je chráněna typická krajina na přeměněných horninách krystalinika.

Osou oblasti je romantická říčka Blanice, základ regionálního biokoridoru; lesy Blaníků, Krasovické a Křížovské hůry jsou významným regionálním biocentrem. Původní bučiny s útržky smíšených suťových lesů se zachovaly na Blanících (jsou zde rezervacemi a genovou základnou buku) a Křížovské hůře. Nejhodnotnější vegetace je dnes na pramenných loukách a mokřadech při rybnících.

Oblast si dodnes uchovala neopakovatelný kolorit typické české krajiny na rozhraní středních Čech a Českomoravské vrchoviny. Je atraktivní i z hlediska rekreace a turistiky, k čemuž podstatně přispívá tradiční popularita Blaníka, jako významné české hory opředené starobylými pověstmi.

Správa CHKO Blaník:
č.p. 8,257 06 Louňovice pod Blaníkem
blanik@schkocr.cz
Tel.: +420 317 852 654, 317 701 884
Fax:+420 317 701 916
www.blanik.ochranaprirody.cz

zdroj: http://www.blanik.ochranaprirody.cz

Vytvořeno 25.7.2006 13:46:10 | přečteno 5488x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load