CHKO Blanský les

Blanský les je značně zalesněná vrchovina až hornatina, která má tvar podkovy otevřené k jihovýchodu. Osu tvoří Křemžský potok, protékající Křemž-skou kotlinou a vlévající se pod zříce-ninou hradu Dívčí Kámen do Vltavy, která zároveň tvoří jihovýchodní hranici oblasti.

Údaje:

Vyhlášení CHKO Blanský les: 8. prosince 1989 Vyhláška MK ČSR č. 197/1989 Sb.
Rozloha: 212 km2
Nadmořská výška: 420 (Vltava) - 1083 m (Kleť)
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO:
- 1 národní přírodní rezervace
- 10 přírodních rezervací
- 8 přírodních památek
Lesnatost: 32,5%
Územní vymezení: většina území CHKO patří do okresu Český Krumlov
Sídlo správy: Český Krumlov

Charakteristika oblasti:

Na jihu Čech, v šumavském podhůří, severně od města Český Krumlov, se nachází přírodně velmi zachovalé území, nazývané Blanský les. Nejvyšší vrchol tvoří dominanta hory Kletě s nadmořskou výškou 1083 m. Významným, avšak hraničním tokem je řeka Vltava, která odvodňuje téměř celé území CHKO. Středem oblasti protéká Křemžský potok. Na jihu patří k významným tokům Polečnice a Chvalšinský potok. V geologickém podloží převládá granulit, jižní část pak tvoří převážně krystalické vápence spolu s erlány a amfibolity. Středem oblasti se táhne nepravidelné pásmo serpentinitů. Více než polovina území CHKO je pokryta lesními porosty, z nichž nejvýznamnější jsou smíšené podhorské lesy s převahou buku. Nalezneme je na severovýchodních svazích Kletě a ve skupině vrchů Bulový a Vysoká Běta. Zcela specifická je květena křemežských hadců, tvořená zčásti reliktními bory. Pozoruhodná a velmi významná je teplomilná a vápnomilná květena v okolí Českého Krumlova.

Nejvýznamnější části přírody v CHKO jsou zahrnuty do maloplošných chráněných území. Kromě přírodních krás je zde i mnoho historických památek. K významným patří cisterciácký klášter ve Zlaté Koruně a zřícenina rožmberského hradu Dívčí Kámen. Blanský les je pro svou krásnou a zachovalou přírodu i cenným rekreačním zázemím.

Správa CHKO Blanský les
Vyšný 59, 381 01 Český Krumlov
blanles@schkocr.cz
Tel.: +420 380 301 031
Fax: +420 380 301 049
www.blanskyles.ochranaprirody.cz

Vytvořeno 25.7.2006 14:17:17 | přečteno 4525x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load