CHKO Broumovsko

Broumovsko je malebnou krajinou hor a údolí, skal a roklí, mozaikou lesů, luk, pastvin a polí. Hluboko pod povrchem Polické křídové pánve proudí nejčistší voda. Je to krajina zabydlená a po staletí umně obhospodařovaná. Na každém kroku se v ní setkáváme s bohatou historií. Pro tuto krajinu je příznačná její pestrost a prolínání krás přírody a historie.

údaje:

Vyhlášení CHKO Broumovsko: v roce 1991 vyhláškou MŽP ČR č. 157/1991 Sb.
Rozloha: 410 km2
Nadmořská výška: 350 m (Stěnava) - 880 m (Ruprechtický špičák)
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO:
- 2 národní přírodní rezervace
- 2 přírodní rezervace
- 2 přírodní památky
Lesnatost: 39%
Územní vymezení: Polická vrchoviny a Broumovská kotlina
Sídlo správy: Police nad Metují


Charakteristika oblasti:

Broumovsko patří k chráněným krajinným oblastem vrchovinného typu. Je to malebná krajina s ostrůvky divoké přírody. Krajina, pod kterou v hloubce Polické křídové pánve proudí nejčistší voda, je zabydlená a obhospodařovaná. Má bohatou historii - zdejší církevní i lidové stavby jsou v architektuře pojmem.


Broumovsko je známé především svými přírodními krásami. Nejcennější jsou dvě národní přírodní rezervace. Adršpašsko-teplické skály patří se svými 17 km2 k největším skalním městům ve střední Evropě. Spolu s Broumovskými stěnami jsou výjimečné svým reliéfem a klimatem, umožňujícím existenci ojedinělé květeny a zvířeny. Vrcholová část stolové hory Ostaš a mimořádně členitá Křížová cesta u Adršpachu byly vyhlášeny v roce 1956 přírodními rezervacemi. Borek a Kočičí skály jsou přírodní památky.

Správa CHKO Broumovsko:
Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují
broumov@schkocr.cz
Tel.: 491 549020 - 33
Fax: 491 549034
www.broumovsko.ochranaprirody.cz
nebo http://www.broumovsko.schkocr.cz/

zdroj: http://www.broumovsko.ochranaprirody.cz

Vytvořeno 25.7.2006 14:29:05 | přečteno 5211x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load