CHKO Český kras

Od Prahy jihozápadním směrem k Berounu se rozkládá krajina, která svou mnohotvárností až divokostí některých částí okouzlí srdce každého, alespoň trochu romantického návštěvníka.

Údaje:

Vyhlášení CHKO Český kras: v roce 1972 výnosem MK ČSR č.j. 4947/1972
Rozloha: 128 km2
Nadmořská výška: 208 m (Berounka v Zadní Třebani - 499m (Bacín)
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO:
- 2 národní přírodní rezervace
- 4 národních přírodních památek
- 8 přírodních rezervací
- 4 přírodní památky
Lesnatost:
Územní vymezení: od Prahy jihozápadním směrem k Berounu
Sídlo správy: Karlštejn

Charakteristika oblasti:

Vápencový podklad, který zde tvoří převážnou část geologické stavby, je rozryt krasovými kaňony a roklemi, provrtán mnoha jeskyněmi a na svém temeni nese porosty dubových hájů s neobvyklou bohatostí bylinného patra. Kromě krajinářských a estetických hodnot má toto území i značný přírodovědný význam a právě přírodovědci jej začali nazývat Českým krasem. V roce 1972 byla na téměř celém území vyhlášena chráněná krajinná oblast. Na geologické stavbě Českého krasu se z prvohorních útvarů podílí především silur a devon, které jsou zastoupeny hlavně mořskými usazeninami břidlic, vápenců a vápnitých břidlic se světově významnými nálezy zkamenělin a stratigrafickými profily.

Lesy s přirozenou skladbou a původním bylinným patrem jsou ceněny pro svou druhovou bohatost. Některé druhy jsou v rámci České republiky endemity. Velmi zajímavé jsou na suchých, jižně orientovaných stráních se vyskytující rozvolněné šípákové doubravy s prolínajícím se stepním bylinným společenstvem, ve kterých najdeme například třemdavu bílou, vstavač nachový a kavyl Ivanův. Fauna je zastoupena druhy vázanými na krasové prostředí. 10 druhů vrápenců a netopýrů, významné je zastoupení měkkýšů. O zachovalém stavu přírodního prostředí svědčí výskyty některých druhů plazů a obojživelníků (užovka hladká a podplamatá, ještěrka zelená, mlok skvrnitý) a velká pestrost hmyzu. Jen motýlů nalezneme 1390 druhů.

Správa CHKO Český kras:
č.p. 85, 267 18 Karlštejn
ceskras@schkocr.cz
Tel.: +420 311 681 023
Fax: +420 311 681 713
www.ceskykras.ochranaprirody.cz

zdroj: http://www.ceskykras.ochranaprirody.cz

Vytvořeno 26.7.2006 9:30:14 | přečteno 4744x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load