CHKO Český les

V Čechách nejmladší vyhlášená chráněná krajinná oblast. Český les tvoří pohraniční pohoří od domažlické části Českého lesa po Dyleňský les. Je geomorfologickým pokračováním Šumavy.

Údaje:

Vyhlášení CHKO Český les: 1. srpna 2005 nařízením vlády č. 70/2005 Sb.
Rozloha : 473,42 km2
Nadmořská výška :
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO:
- 1 národní přírodní rezervace
- 1 národní přírodní památka
- 17 přírodních rezervací a 1 se připravuje na vyhlášení
- 4 přírodní památky
Lesnatost :
Územní vymezení : domažlicko, pokračování NP Šumava
Sídlo správy : Přimda

Charakteristika oblasti:

Do roku 1990 byla velká část oblasti v hraničním pásmu a tím byla veškerá hospodářská činnost dosti omezena. Většina obcí s odsunem německého obyvatelstva zanikla, což přispělo i k tomu, že se jedná o území relativně nenarušené lidskými zásahy. Velkoplošná ochrana tohoto území nebyla v minulosti zvažována právě z důvodů existence hraničního pásma, i když si ochrana přírody uvědomovala přírodovědecký význam celé oblasti.
Dnes se ukazuje význam Českého lesa z hlediska ochrany přírody v podobě původních lesních společenstvech na různých stanovištích, které jsou cenné pro svoji zachovalost v rámci celé České republiky. Jedná se o různá společenstva bučin a jedlobučin až o podmáčené smrčiny a vrchoviště s výskytem borovice blatky.
Český les se stále více ukazuje jako významné studijní území vývoje vegetace v jednotlivých sukcesních stádiích v jednotlivých vegetačních stupních na plochách obcí zaniklých po druhé světové válce.

Správa CHKO Český les:
Náměstí republiky 110, 348 61 Přimda
ceskyles@schkocr.cz
Tel./fax:+420 374 796 243
Tel./fax:+420 374 796 243
www.ceskyles.ochranaprirody.cz

zdroj: www.ceskyles.ochranaprirody.cz

Vytvořeno 26.7.2006 16:34:11 | přečteno 6825x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load