CHKO Český ráj

Českým rájem byla v druhé polovině devatenáctého století nazvána krajina, kde jsou přírodní hodnoty umocněny historickými památkami. Člověk zdejší kraj přetváří již mnoho tisíc let, jeho působení je však v relativní rovnováze s přírodou. Chráněná krajinná oblast Český ráj byla vyhlášena jako první CHKO v naší republice v roce 1955.

Údaje:

Vyhlášení CHKO Český ráj: 1. března 1955 výnosem MK ČSR č.j. 70 261/1954
vládním nařízením č. 508/2002 Sb. z 14.10.2002
Rozloha: 181,5 km2
Nadmořská výška: 235 m (Žehrovka u Žabakoru) - 744 m (Kozákov)
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO:
- 2 národní přírodní památky
- 11 přírodních rezervací
- 10 přírodních památek
Lesnatost:
Územní vymezení:
Sídlo správy: Turnov

Charakteristika oblasti:

Oblast je tvořena především kvádrovými pískovci, které zde byly uloženy v druhohorách na okrajích tehdejšího moře. Současná podoba skalních útvarů je výsledkem dlouhotrvajícího působení sil z nitra Země a trvalé erozní činnosti. Skalní města a vrchy třetihorního vulkanického původu jsou základem jedinečnosti území. K zajímavým prvkům skalních měst patří jeskyně, pseudozávrty, skalní brány a okna. Symbolem kraje jsou tvarově unikátní Trosky se zříceninou hradu. Rostlinná a živočišná říše je zastoupena převážně druhy skalních měst a mokřadů a to i přes velkou rozmanitost přírodních stanovišť. Druhovou pestrost organismů obohacují horské i teplomilné druhy.

Správa CHKO Český ráj:
Antonína Dvořáka 294, 511 01 Turnov
ceskyraj@schkocr.cz
Tel.: +420 481 321 900
Fax: +420 481 321 578
web: http://www.ceskyraj.ochranaprirody.cz
nebo http://www.chkocr.cz

zdroj: www.ceskyraj.ochranaprirody.cz

Vytvořeno 26.7.2006 10:03:15 | přečteno 5034x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load