CHKO Jeseníky

Lesnaté hory se zaoblenými hřbety, prameny živé vody stékající hlubokými údolími, staleté pralesy přecházející v horskou tundru, kamenná moře, ledovcové kary s padajícími lavinami, nespoutané horské bystřiny se stříbřitě bílými vodopády a průzračnými mechovými tůněmi, tajemná rašeliniště opředená pověstmi o skřítcích, květnaté podhorské louky a do údolí zasazené dlouhé horské vesnice se starými chalupami, harmonická krajina, ve které hledáme a stále nacházíme inspiraci, to jsou Jeseníky…

Údaje:

Vyhlášení CHKO Český kras: 19. června 1976 výnosem MK ČSR č.j. 9886/1969
Rozloha: 740 km2
Nadmořská výška: 339 - 1492 m(Praděd)
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO:
- 4 národních přírodních rezervací
- 18 přírodních rezervací
- 6 přírodních památek
Lesnatost:
Územní vymezení: okresů Bruntál, Jeseník a Šumperk
Sídlo správy: Jeseník

Charakteristika oblasti:

Oblast zahrnuje Hrubý Jeseník a přilehlé části Hanušovické a Zlatohorské vrchoviny. Reliéf odpovídá členité hornatině s hluboce zaříznutými údolími a táhlými zaoblenými hřbety. Geologicky je území tvořeno převážně kyselými horninami s nízkým obsahem živin (ruly, svory, fylity). Hlavním zástupcem půd jsou kambizemní podzoly, v nejvyšších polohách převládají humuso-železité podzoly místy zamokřené a zrašelinělé.
Potenciální vegetaci představují květnaté a kyselé horské bučiny, ve vyšších polohách přirozené smrčiny, alpínská společenstva a vrchoviště. Kleč je zde nepůvodní dřevinou. Nepřítomnost kosodřeviny v původní vegetaci je jedním z důvodů nesmírného druhového bohatství některých lokalit v alpínském pásmu. (Například z Velké kotliny se uvádí na 450 druhů vyšších rostlin, je to nejbohatší botanická lokalita v České republice.)
Klimaticky je převážná část území řazena do chladné oblasti, hřebeny pak patří k nejchladnějším oblastem v republice. (Praděd má roční úhrn srážek 1440 mm a průměrnou roční teplotu 0,9°C). Významným jevem jsou anemoorografické systémy, které se výrazně uplatnily při vzniku ledovcových karů a jejich floristické bohatosti

Správa CHKO Jeseníky:
Šumperská 93, 790 01 Jeseník
jeseniky@schkocr.cz
Tel.: +420 584 458 659
Fax: +420 584 458 646
www.jeseniky.ochranaprirody.cz

zdroj: www.jeseniky.ochranaprirody.cz

Vytvořeno 26.7.2006 10:26:50 | přečteno 5129x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load