CHKO Jizerské hory

Jizerské hory začínají tam, kde končí ulice podhorských měst. Jižní okraj oblasti tvoří města Liberec, Jablonec nad Nisou a Tanvald, severní hranici pak kolmý pád skalních masivů Frýdlantského cimbuří do rovinaté krajiny Frýdlantského výběžku a pozvolné stoupání k Smrku, nejvyšší dominantě CHKO, na východě. Jizerské hory dělí na dvě části státní hranice, kterou z valné většiny tvoří řeka Jizera. Větší část hor leží v Čechách, avšak nejvyšší vrchol se nachází na polském Vysokém hřebeni.

Údaje:

Vyhlášení CHKO Jizerské hory: 8. prosince 1967 výnosem MK ČSR č.j.13853/1967
Rozloha: 368 km2
Nadmořská výška: 325 m (Raspenava) - 1124 m (Smrk)
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO:
- 3 národní přírodní rezervace
- 13 přírodních rezervací
- 8 přírodních památek
Lesnatost: 73%
Územní vymezení: mezi městy Liberec, Frýdlant, Nové Město pod Smrkem, Kořenov, Tanvald a Jablonec nad Nisou.
Sídlo správy: Liberec

Charakteristika oblasti:

Dlouhodobá imisní zátěž, kterou způsobovala především průmyslová oblast Žitavské pánve, se v Jizerských horách negativně podepsala na zdravotním stavu lesních porostů, půdních poměrech i kvalitě vody. Negativní působení imisí spolu s invazemi hmyzích škůdců a nevhodným lesním hospodařením vyvrcholilo v 70. a zejména v 80. letech minulého století. Tehdy byly velkoplošně odtěženy v podstatě všechny smrkové porosty náhorní plošiny. Vznikly rozsáhlé holiny, s jejichž zalesňováním se lesní hospodáři potýkají dodnes.
V současné době patří CHKO Jizerské hory k velmi kontrastním územím. Na jedné straně stojí rozsáhlé plochy imisních holin a poškozených lesních porostů, a na straně druhé naopak mimořádně hodnotná území se zachovalými přirozenými společenstvy, zejména rozsáhlý komplex bučin na severních svazích hor, zbytky klimaxových smrčin a unikátní společenstva rašelinišť se vzácnou flórou a faunou.
Významnou součástí CHKO je nelesní krajina s převažujícími loukami a pastvinami a s dochovanými stavbami tradiční lidové architektury. Vedle problémů lesnického charakteru (mj. i vysoké stavy zvěře) se v době nedávné objevila hrozba degradace podhorských luk a pastvin způsobená útlumem zemědělství.
Cílem ochrany přírody je uchovat nejcennější ekosystémy a zároveň věnovat maximální úsilí celkové revitalizaci poškozeného přírodního prostředí, s dostatečným prostorem pro společenský a hospodářský život obcí a ekologicky únosné rekreační a sportovní aktivity.

Správa CHKO Jizerské hory:
U jezu 10, 460 01 Liberec
jizhory@schkocr.cz
Tel.: +420 482 428 999, +420 482 428 997
Fax: +420 482 428 998
www.jizerskehory.ochranaprirody.cz
nebo www.chko-jizerky.cz

zdroj: www.jizerskehory.ochranaprirody.cz

Vytvořeno 26.7.2006 11:47:07 | přečteno 6902x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load