CHKO Křivoklátsko

Celá CHKO Křivoklátsko je protkána řadou stezek a cest pro turisty a cyklisty, které vedou od jednoho zajímavého místa k jinému. Je zde nepřeberné množství kulturních a hlavně přírodních lokalit, které rozhodně stojí za vidění. Rovněž zde najdou své místo i vodáci a táborníci

Údaje:

Vyhlášení CHKO Křivoklátsko: 24. listopadu 1978 výnosem MK ČSR č.j. 21972/1978
Rozloha : 628 km2
Nadmořská výška : 223 m (Berounka - Hýskov) - 616 m (vrch Těchovín)
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO:
- 4 národní přírodní rezervace
- 15 přírodních rezervací
- 5 přírodních památek
Lesnatost : 66%
Územní vymezení : okolí hradu Křivoklát
Sídlo správy : Zbečno

Charakteristika oblasti:

Kraj Oty Pavla. 'Nad ostrůvkem u řeky stoupala do výšky stráň, a byla to zvláštní stráň, nebylo v ní žádné kamení, jaké v takové stráni bývá, ale hebký vysoký pažit na plošinkách mezi mohutnými duby, sem se chodila pást zvěř a tudy klusala pít k řece. Byla to vlastně krásná zahrada a nebo také zámecký park ...'. Tak líčí přírodu Křivoklátska spisovatel Ota Pavel v jedné z nejznámějších povídek - Smrt krásných srnců. Křivoklátsko, dnes chráněná krajinná oblast a biosférická rezervace UNESCO, je v porovnání s podobnými krajinami v Evropě zvláštností. Rozkládá se uprostřed Čech a téměř dvě třetiny rozlohy území pokrývají listnaté a smíšené lesy. Dodnes zde zůstalo zachováno více než 1800 druhů cévnatých rostlin, nejméně 52 druhů dřevin, hnízdí zde kolem 120 druhů ptáků a dosud nespočetné množství dalších příslušníků živočišné říše, z nichž je nejeden zařazen do červených seznamů vzácných a ohrožených druhů.

Bohatství a zachovalost celé oblasti je podmíněno mnoha přírodními prvky i historickými souvislostmi. Mezi nejdůležitější patří velká členitost terénu Křivoklátské vrchoviny, pestrá geologická stavba, údolní fenomén řeky Berounky, různorodá orientace stanovišť ke světovým stranám, typy půd, klimatické podmínky i historický vývoj osídlování. Strmé a nepřístupné stráně údolí řeky Berounky jsou kryty přirozenými lesními porosty, místy prostupují skalní výchozy s typickou teplomilnou florou a faunou. Vodní tok vymodeloval za dlouhá tisíciletí v horninovém podkladu hluboké, místy až kaňonovité údolí a přítomnost řeky tu způsobuje teplejší mezoklima. Naproti tomu oboustranné přítoky Berounky vytváří úzce zaříznutá údolí, na jejichž dno jen ztěží pronikají sluneční paprsky, zvláště pak v letních měsících, kdy se uzavírá klenba listnatého lesa. Teplota na dně údolí je po většinu roku velmi nízká, což odpovídá podmínkám podhorských až horských území. Teplotní inverze, pro Křivoklátsko typický jev, je jednou z hlavních příčin vysoké druhové rozmanitosti zdejší přírody

Správa CHKO Křivoklátsko:
č.p. 5, 270 23 Zbečno
krivoklat@schkocr.cz
Tel.: +420 313 251 178
Fax: +420 313 554 810
www.krivoklatsko.ochranaprirody.cz

zdroj: www.krivoklatsko.ochranaprirody.cz

Vytvořeno 26.7.2006 12:22:02 | přečteno 5418x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load