CHKO Litovelské pomoraví

Mezi Mohelnicí a Olomoucí se řeka Morava vine jako modrá tepna širokou nivou. Její vody omývají ploché štěrkové náplavy, jenž jsou domovem kulíků říčních a pisíků, a strmé břehy, kde své nory hloubí bobři či ledňáčci.

Údaje:

Vyhlášení CHKO Litovelské Pomoraví: 29. října 1990 vyhláška MŽP ČR č. 464/1990
Rozloha : 96 km2
Nadmořská výška : 210 (řeka Morava) - 345 m (masiv Doubravy)
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO:
2 národní přírodní rezervace
- 1 národní přírodní památka
- 13 přírodních rezervací
- 12 přírodních památek
Lesnatost :
Územní vymezení : bývalé okresy Olomouc a Šumperk
Sídlo správy : Litovel

Charakteristika oblasti:

Přirovnáme-li Moravu k tepně, pak srdcem oblasti jsou lužní lesy, které společně se systémem tzv. selských hrází plnily již od středověku také protipovodňovou funkci. Nejpozoruhodnějšími biotopy lužních lesů jsou bezesporu periodické tůně, ve kterých se na jaře vyskytují vzácní korýši - žábronožky a listonozi. Pro své mimořádné přírodní hodnoty zde bylo vyhlášeno několik maloplošných zvláště chráněných území (NPR Ramena řeky Moravy a Vrapač, PR Litovelské luhy), dále je třeba zmínit komplex mokřadních luk na samém okraji Olomouce (PR Plané loučky a Chomoutovské jezero - významná ornitologická lokalita). Mokřadní část CHKO byla v roce 1993 zařazena do Ramsarského seznamu významných mokřadů. Druhou polovinu oblasti tvoří masiv Doubravy, mírně zvlněná pahorkatina, kde se díky rozumnému hospodaření v minulosti (lichtensteinské panství) zachoval komplex chlumních doubrav. Na jižních svazích nad Moravou (PR Doubrava) dosahují své severní hranice rozšíření četné teplomilné rostliny. Na druhém břehu Moravy se zvedá vápencový Třesín - NPP, výrazná krajinná dominanta severozápadní části CHKO, jenž se svými jeskyněmi a teplomilnými společenstvy luk a lesů na jižních svazích kontrastuje s nivou Moravy.

Správa CHKO Litovelské Pomoraví:
Husova 5, 784 01 Litovel
litpom@schkocr.cz
Tel.: +420 585 344 156, +420 585 344 157
Fax: +420 585 344 158
www.litovelskepomoravi.ochranaprirody.cz
nebo http://web.quick.cz/litovelskepomoravi
Úřední hodiny: Po a St 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

zdroj: www.litovelskepomoravi.ochranaprirody.cz

Vytvořeno 26.7.2006 13:10:49 | přečteno 5309x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load