CHKO Lužické hory

V minulosti území neprostupných pohraničních hvozdů, dnes již kulturní krajina v průběhu staletí formovaná člověkem. Čedičové a znělcové kupy se střídají s bizarními tvary pískovcových skal, souvislé lesy přecházejí v pestré podhorské louky s bohatstvím remízků, mezí a soliterních stromů, na mnoha místech se zachovala lužická architektura.

Údaje:

Vyhlášení CHKO Lužické hory: 19. března 1976 výnosem MK ČSR č.j. 6927/1976
Rozloha : 267 km2
Nadmořská výška : 313 - 793 m (Luž)
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO:
- 1 národní přírodní rezervace
- 1 národní přírodní památka
- 5 přírodních rezervací
- 9 přírodních památek
Lesnatost :
Územní vymezení : mezi Šluknovským a Frýdlantským výběžkem
Sídlo správy : Jablonné v Podještědí

Charakteristika oblasti:

V lesích dnes převládá smrk, v těžko přístupných a odlehlých partiích se zachovaly zbytky původních lesních porostů (buk, jedle, javor, jilm). V Čechách v této nadmořské výšce jedinečná doubrava se nalézá na vrcholu Klíče (748 m). Staleté tisy rostou v obci Krompach. Zemědělská krajina je tvořena především loukami a pastvinami protkanými sítí hájků, remízků a břehových porostů podél potoků, kde se ve zbytcích zachovaly mnohé vzácné druhy rostlin a živočichů.
Zajímavé je geologické složení. Svrchnokřídové sedimenty (kvádrové, kaolinické a jílovité pískovce, méně často slínovce a jílovce), byly na mnoha místech proraženy třetohorními neovulkanity (fonolit, trachit, čedič). Podél lužického zlomu byly na povrch ojediněle vyvlečeny bazální slepence cenomanu a jurské vápence. Malou část severního okraje za lužickým zlomem tvoří rumburská žula a výjimečně krystalinikum.
Lužické hory jsou rozvodím Severního a Baltského moře, představují i výrazný povětrnostní předěl. Často jsou značné rozdíly v počasí na severních svazích, obrácených do Šluknovské pahorkatiny a Žitavské kotliny a na jižních svazích, českolipské části Lužických hor.

Správa CHKO Lužické hory:
Školní 12, 471 25 Jablonné v Podještědí
luzhory@schkocr.cz
Tel.: +420 487 762 356, +420 487 762 355 (ved.)
Fax: +420 487 763 260
www.luzickehory.ochranaprirody.cz
nebo www.luzicke-hory.cz

zdroj: www.luzickehory.ochranaprirody.cz

Vytvořeno 26.7.2006 14:00:03 | přečteno 12408x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load