CHKO Orlické hory

Orlické hory jsou jedním z článků prstence pohoří obklopujících českou kotlinu. Jejich malebné táhlé obrysy se rýsují na východním obzoru při pohledu z rovinatého Královéhradecka.

Údaje:

Vyhlášení CHKO Orlické hory: 28. prosince 1969 výnosem MK ČSR č.j. 16368/1969
Rozloha : 204 km2
Nadmořská výška : od 416 m (na řece Bělé) do 1115 m (Velká Deštná)
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO:
- 2 národní přírodní rezervace
- 13 přírodních rezervací
- 6 přírodních památek
Lesnatost :
Územní vymezení : Orlické hory
Sídlo správy : Rychnov nad Kněžnou

Charakteristika oblasti:

Pozoruhodně zachovalý krajinný celek tvořený hřebenem Orlických hor, svahy před a za hlavním hřebenem a částečně malebným podhůřím. Nejvyšším vrcholem Orlických hor je Velká Deštná se svými 1115 m, průměrná nadmořská výška je 789 m. Hřeben a návětrné jihozápadní svahy jsou odlesněné v důsledku působení dálkových imisí. Orlickohorskou brázdou protéká řeka Divoká Orlice, tvořící od Trčkova až po Zemskou bránu státní hranici dlouhou 29 km. Po počátečním poměrně klidném toku proráží bouřlivě horský hřeben a proniká do vnitrozemí v oblasti nazvaném Zemská brána. Vytváří zde hlubokou soutěsku, s obnaženými rulovými skalisky, vysokými až 40 metrů. Jedinečná přírodní scenérie je vyhlášena přírodní rezervací. Hluboká a strmá údolí jsou typická i pro další toky Orlických hor. Zdobnice, Říčka, Bělá, Kněžna, Olešenka a Zlatý potok porušují příkrými údolními svahy zaoblené denudační hřbety a dotvářejí tak charakteristický ráz krajiny. Prameniště těchto řek, ležící na svazích hlavního hřebene, dnes představují ostrůvky nejzachovalejších přírodních biotopů, které sestupují z hor do podhůří lesnatými údolími. V jejich závěrech se nachází celá řada pramenišť a podmáčených horských luk. Srážkově je území nadprůměrné. Fragmenty původních porostů najdeme v národních přírodních rezervacích Bukačka a Trčkov a v přírodních rezervacích Sedloňovský vrch, Pod Vrchmezím a Černý důl. Jelení lázeň a U Kunštátské kaple jsou vrcholová rašeliniště se zajímavou květenou a zvířenou. Osobitá krása této oblasti je dotvářena zachovalou lidovou architekturou

Správa CHKO Orlické hory:
Dobrovského 332, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
orlhory@schkocr.cz
Tel.: +420 494 539 541
Fax: +420 494 539 540
www.orlickehory.ochranaprirody.cz

zdroj: www.orlickehory.ochranaprirody.cz

Vytvořeno 26.7.2006 14:45:09 | přečteno 5167x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load