CHKO Slavkovský les

Chráněnou krajinnou oblast Slavkovský les je možné přirovnat k hornatému ostrovu zeleně, klidu a dosud málo narušené přírody v geografickém trojúhelníku Karlových Varů, Mariánských a Františkových Lázní.

Údaje:

Vyhlášení CHKO Slavkovský les: 3. května 1974 výnosem MK ČSR č.j. 7657/1974
Rozloha : 610 km2
Nadmořská výška : 374 m (Ohře u Karlových Varů) - 983 m (vrch Lesný)
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO:
- 2 národních přírodních rezervací
- 3 národní přírodní památky
- 10 přírodních rezervací
- 12 přírodních památek
Lesnatost :
Územní vymezení : geografický trojúhelník Karlových Varů, Mariánských a Františkových Lázní
Sídlo správy : Marianské lázně

Charakteristika oblasti:

Oblast je osobitým krajinným celkem vystupujícím příkře nad Tachovskou brázdu, Chebskou a Sokolovskou pánev, na východě přechází pozvolna do Tepelské plošiny. Celé území má ráz paroviny. Nejvyšší vrcholy Slavkovského lesa Lesný a Lysina leží v poněkud zdvižené západní části. Významnou součástí lesů jihozápadní části Slavkovského lesa jsou rozlehlá rašeliniště vrchovištního typu s porosty borovice blatky a břízy pýřité s charakteristickými rašelinnými druhy. Rozsáhlé lesní komplexy spolu s rašeliništi vytváří ohromný přírodní vodní rezervoár, příznivě ovlivňující vodní režim širokého okolí, především západočeských lázní. Ochranou těchto míst tvorby minerálních pramenů se chráněná krajinná oblast Slavkovský les výrazně odlišuje od ostatních chráněných krajinných oblastí v republice.

Ze vzácné a chráněné květeny je nejvýznačnější endemit rožec kuřičkolistý, vrba borůvkovitá, dále pak arnika horská (ve znaku CHKO), rosnatka okrouhlolistá, tučnice obecná, vzácné hadcové sleziníky, celá řada prstnatců a další. Z typické zvěře připomeňme jelena evropského, rasu západoevropskou, zvěř černou, srnčí, kunovité šelmy. Přežívá zde i populace tetřívka obecného a tetřeva hlušce. Pravidelně zde hnízdí čáp černý, zajímavostí je nejzápadnější výskyt sysla obecného.
Celá oblast je protkána sítí dobře značených turistických cest, která návštěvníky zavede v zimě i v létě do atraktivních míst přírody a historie (premonstrátský klášter v Teplé, hrad Loket, Bečov a zámek Kynžvart). Správa chráněné krajinné oblasti Vás zve na naučnou stezku na Kladské, část je zpřístupněna pro vozíčkáře, a naučnou stezku Smraďoch.

Správa CHKO Slavkovský les:
Hlavní 50, 4353 01 Mariánské Lázně
slavkles@schkocr.cz
Tel.: +420 354 624 081
Fax: +420 354 620 081
www.slavkovskyles.ochranaprirody.cz

zdroj: www.slavkovskyles.ochranaprirody.cz

Vytvořeno 26.7.2006 15:57:33 | přečteno 4744x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load