Ekologická stopa

Ekologická stopa je „jednotka“, která nám udává, jak velkou plochu produktivní půdy potřebujeme k zajištění našich požadavků. Obsahuje v sobě vše od potravin, nejrůznějších energií, dopravy až po konečný vyprodukovaný odpad a umožňuje nám tak srovnávat jednotlivé lidské činnosti z hlediska jejich dopadů na přírodu.

Ekologickou stopu lze spočítat k libovolné činnosti, od Vašeho ranního šálku kávy až po roční fungování celého státu. Pokud počítáme ekologickou stopu pro jasně definované území typu města či státu, můžeme snadno zjistit zda jeho ekologická stopa není ve výsledné hodnotě větší, než jsou jeho možnosti.

Pro srovnání, výpočty Karlovy univerzity došly k hodnotě ekologické stopy průměrného obyvatele České republiky 6,7 hektaru na osobu a rok. Přitom maximální hodnota, která je doporučována jsou 2 hektary na osobu. V tom případě vlastně vzniká ekologický „dluh“. Takovýto stav nelze dlouhodobě udržet bez následků - stejně jako kterýkoliv jiný dluh.

Spoustu informací o ekologické stopě můžete nalézt na http://www.ekostopa.cz

Ústav pro ekopolitiku vydal brožuru, která srozumitelným způsobem představuje široké veřejnosti myšlenku ekologické stopy. Publikace o konceptu ekologické stopy je určena především pro žáky a studenty základních a středních škol. Ekologická stopa vznikla původně jako vědecká metoda, ale setkala se s velkým zájmem nejen odborné, ale i laické veřejnosti. Umožňuje totiž srozumitelně vyjádřit něco, co jinak zní velmi složitě: trvale udržitelné - nebo naopak neudržitelné - fungování ekonomiky jedné země nebo i celé lidské civilizace. Metoda umožňuje také zhodnotit a porovnat různé způsoby řešení.

Brožuru ve formátu PDF si můžete stáhnout na http://ekopolitika.cz/cs/publikace/publikace-uep/40.html

V rámci dalšího projektu Ústavu pro ekopolitiku vznikl kalkulátor ekologické stopy školy. Tento kalkulátor, díky kterému se vyhneme složitému výpočtu, je k dispozici všem základním a středním školám zdarma na

http://www.ekostopa.cz/skola

Pozoruhodnou věc najdete na adrese http://hraozemi.cz/ekostopa/

Lze zde otestovat, kolik zeměkoulí by bylo zapotřebí, kdyby všichni lidé žili jako Vy. Na těchto stránkách se můžete také dozvědět něco o odpovědné spotřebě či nalézt ekostopy všech zemí světa.

Vytvořeno 29.5.2009 12:52:09 | přečteno 9561x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load