geoPORTAL

Mapové úlohy z oblasti životního prostředí, zemědělství a povodňové ochrany...

GeoPORTÁL provozuje rezort životní prostředí a zemědělství Liberckého kraje. Jeho cílem je popularizace těchto oblastí pro veřejnost a hledání nových možností práce s mapou. Mapy a hry je nová výzva pro všecny formy práce s mapou - papírovou, elektronickou nebo její využití při outdoorových hrách.

Portál přináší především digitální mapové podklady zahrnující od půdního fondu a geologie, přes informace k ochraně přírody po takové speciality jako je odpadové hospodářství a povodňová ochrana, která vedle očekávaných informací zahrnuje i údaje o zdravotnických a sociálních zařízeních. Prostřednictvím mapového prohlížeče a tematicky uspořádaných map se tak můžete seznámit s různými oblastmi životního prostředí v našem kraji.

Portál však není určen pouze pro odborníky, ale nabízí využití široké veřejnosti. Spojuje tak v sobě i další aplikace - geohrátky, geohru, geoparser a geogalerii - které procvičí nejen žáky školou povinné z geografických znalostí. V geohru budete podle obrazové či zvukové nápovědy hledat různá zajímavá místa po celém světě, geohrátky prověří třeba znalost českých pohoří či toků řek pomocí jednoduché interaktivní “tahací” hry. Stranou zájmu dosud poněkud zůstává geoparser - aplikace, která v běžném textu dokáže vyhledat a zobrazit použité geografické výrazy. Sama a bez vaší pomoci, co víc si vlastně přát. 

Najdete zde i elektronickou formu Atlasu životního prostředí v Libereckém kraji.

Najdete zde i unikátní mapovou aplikaci, která mapuje výskyt nebezpečných chemických látek v kraji. Na tvorbě aplikace se průběžně podílejí instituce, které mají ve své náplni dozor nad subjekty používajícími nebezpečné chemické látky. Jsou to odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje, oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí, Krajská hygienická stanice a Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje.

Portál spravuje Ing. Irena Košková, e-mail irena.koskova@kraj-lbc.cz

 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load