Mezinárodní dny významné pro životní prostředí


Světový den mokřadů - 2. únor

mokřad

Mokřady jsou území, kde voda je nejdůležitějším činitelem ovlivňujícím životní prostředí a s ním související rostliny a živočichy. Rozhodnutím sekretariátu Ramsarské úmluvy byl prohlášen 2. únor Světovýnm dnem mokřadů (World Wetlands Day).

2.2.2007 10:12:36 | přečteno 6525x | sasa | Celý článek
 

Světový den lesů - 21. březen

strom roku 2007 01 z

Zachovat les potomstvu - pravděpodobně z toho důvodu vznikla iniciativa, která určila 21. březen za Světový den lesa.

1.2.2011 13:17:23 | přečteno 6841x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 

Světový den vody - 22. březen

svet. den vody

Voda spolu s dalšími činiteli - ovzduším, energií a výživou podmiňují život a existenci lidstva. Podle dlouhodobé celosvětové bilance se zásoby vody ani nezmenšují a ani nepřibývají. Vzrůstá však lidská populace a s tím přibývá i zásahů do přírodního prostředí, jež často porušují zákonitosti, jimiž se složitý mechanismus oběhu vody řídí. V průběhu 20. století se takovým neuváženým civilizačním rozvojem zničilo dohromady více přírodních zdrojů než za celá tisíciletí lidské historie.

3.2.2011 10:55:02 | přečteno 6721x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 

Mezinárodní den ptactva - 1. duben

Mezinárodní den ptactva se slaví již více než 100 let. Ptáků se týkala vůbec první mezinárodní úmluva s enviromentálním zaměřením, tzv. „Úmluva na ochranu ptactva pro zemědělství užitečného“, uzavřená 19. března 1902 v Paříži. Československá republika k ní přistoupila 6. 3. 1924 předpisem 205/1924 Sb. O dva roky později, 1. dubna 1906, byla podepsána „Mezinárodní konvence o ochraně užitečného ptactva“. A právě na památku podpisu této konvence se již od roku 1906 slaví 1. duben jako „Den ptactva“.

3.2.2011 13:58:55 | přečteno 7956x | sasa | Celý článek
 

Světový den zdraví - 7. duben

den zdraví

U příležitosti výročí založení Světové zdravotnické organizace (WHO) probíhá každoročně vždy 7. dubna Světový den zdraví, při kterém se WHO snaží zaměřit pozornost na vybrané klíčové priority veřejného zdraví. Kampaň světového dne zdraví je v letošním roce 2015 věnována velmi obsáhlému a aktuálnímu tématu bezpečnosti potravin.

27.3.2014 14:05:50 | přečteno 2640x | sasa | Celý článek
 

Den Země - 22. duben

Neoficiální vlajka Dne Země

Historie Dne Země se začala psát roku 1970 v USA, kdy senátor Gaylord Nelson pověřil studenta Harvardovy univerzity Denise Hayesa organizací série environmentálních protestních setkání a výukových programů s cílem podpořit environmentální hnutí po celých Spojených státech.

8.2.2011 9:47:22 | přečteno 4642x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 

Mezinárodní den ptačího zpěvu - 1. víkend v květnu

Vítání ptačího zpěvu navazuje na tradici založenou v roce 1983 v Birminghamu pod názvem Dawn Chorus Day, kde místní ornitologové přišli s nápadem přivítat vždy první neděli v květnu přicházející jaro.

8.2.2011 10:45:06 | přečteno 6884x | sasa | Celý článek
 

Světový den stěhovavých ptáků - 2. víkend v květnu

Světový den stěhovavých ptáků World Migratory Bird Day se slaví 2. květnový víkend od roku 2006.

8.2.2011 11:27:33 | přečteno 4327x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 

Mezinárodní den biologické rozmanitosti - 22. květen

Mezinárodní den biologické rozmanitosti (International Day for Biological Diversity) byl vyhlášen Valným shromážděním OSN v prosinci 1994.

31.3.2011 8:40:05 | přečteno 6600x | zdarska | Celý článek
 

Evropský den národních parků - 24. květen

Evropský den národních praků (European Day of Parks) připadá na 24. květen. Chce zdůrazňovat význam dobře koncipované a udržované sítě chráněných území na evropském kontinentu, propaguje smysl zřizování chráněných území a důslednou péči o jejich přírodní, kulturní a historické dědictví.

31.3.2011 10:22:17 | přečteno 7604x | zdarska | Celý článek
 
Vytvořeno 31.1.2011 17:09:41 | přečteno 21619x | zdarska
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load