Evropský den národních parků - 24. květen

Evropský den národních praků (European Day of Parks) připadá na 24. květen. Chce zdůrazňovat význam dobře koncipované a udržované sítě chráněných území na evropském kontinentu, propaguje smysl zřizování chráněných území a důslednou péči o jejich přírodní, kulturní a historické dědictví.

S ideou Evropského dne parků (EDP) přišla organizace EUROPARC Federation, která se zabývá mezinárodní ochranou přírody především formou zvláště chráněných území většího rozsahu. Za účelem zvýšení zájmu o tato území vznikla akce Evropský den parků. Koná se každý rok kolem 24. května a jejím cílem je zvyšovat povědomí o chráněných územích a jejich podporu ze strany veřejnosti. Poprvé se EDP konal v roce 1999 a od té doby přibývá dílčích akcí ve všech zemích Evropy.
 
Světová historie velkoplošných chráněných území se odvíjí již od roku 1872, kdy byl vyhlášen první národní park světa, americký Yellowstone. Američané již tehdy deklarovali, že toto území má být zachováno pro budoucí generace a sloužit k potěšení lidu. Historie evropských národních parků začala sice s více než třicetiletým zpožděním ve Švédsku, ale zato bylo v roce 1909 vyhlášeno národních parků hned devět. Jako připomenutí tohoto výročí slavíme 24. května v celé Evropě EDP. Základní myšlenkou spojující oslavy je přiblížit chráněná území všem lidem, protože ochrana přírody není jen věcí ekologů, zoologů či botaniků. Ochrana přírody a chráněná území jsou tady pro každého a poskytují nám toho mnohem víc, než by se na první pohled mohlo zdát.
 
Velkoplošná chráněná území, mezi která patří nejen národní parky, ale také chráněné krajinné oblasti, přírodní parky, biosférické rezervace (vyhlašované UNESCO) a územní soustavy NATURA 2000, pak byla postupně vyhlašována ve všech zemích Evropy. Za sto let své existence se tato území stala, vedle základního poslání, kterým je ochrana ohrožených druhů a společenstev, také významným zázemím pro vzdělávání a rekreaci občanů.
 
Federace přírodních a národních parků Evropy EUROPARC, zastřešuje na 370 organizací z 38 zemí Evropy, které se starají o téměř 400 chráněných území. Správy těchto chráněných území v celé Evropě připomínají tento den zejména rozsáhlou nabídkou programů pro veřejnost, dnem otevřených dveří, exkurzemi apod.

Podrobnosti o pořádaných programech pro veřejnost, exkurzích, výstavách, přednáškách, soutěžích apod. jsou rovněž zveřejňovány na stránkách jednotlivých správ NP a CHKO, popř. na stránce Agentury ochrany přírody a krajiny, www.ochranaprirody.cz, na stránkách federace EUROPARC, www.europarc.org a na stránkách http://www.europarc.cz/
 
V České republice máme v současné době 4 národní parky a 25 chráněných krajinných oblastí. Snahou naší ochrany přírody je nabízet v chráněných územích prostor pro poučení i oddych, pokud tyto aktivity probíhají šetrným, nebo jak je stále běžnější označení, „trvale udržitelným“ způsobem.

 
 
Vytvořeno 31.3.2011 10:22:17 | přečteno 7532x | zdarska
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load