Mezinárodní den biologické rozmanitosti - 22. květen

Mezinárodní den biologické rozmanitosti (International Day for Biological Diversity) byl vyhlášen Valným shromážděním OSN v prosinci 1994.

Oslavy Mezinárodního dne biologické rozmanitosti mají napomáhat k šíření znalostí o poslání a cílech nejen Úmluvy o biologické rozmanitosti, ale i dalších mezinárodních a regionálních ujednání a iniciativ. V České republice je to jedním z úkolů Českého výboru pro Úmluvu o biologické rozmanitosti, který byl ustaven v r. 1997 při Ministerstvu životního prostředí pro koordinaci mezirezortních aktivit.

Úmluva o bilogické rozmanitosti  (Convention on Biological Diversity, CBD) patří k nejvýznamnějším mezinárodním mnohostranným úmluvám v oblasti životního prostředí. Byla poprvé vystavena k podpisu na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji 5. června 1992 v brazilském Rio de Janeiru a v platnost vstoupila již 29. prosince 1993. Úmluva o bilogické rozmanitosti má k 30.9.2006 úctyhodných 188 smluvních stran. Sekretariát Úmluvy sídlí v kanadském Montrealu.

Úmluva v ČR vstoupila v platnost v březnu 1994 a jejím plněním je pověřeno Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství ČR. V roce 1997 byl zřízen Český výbor pro úmluvu o bilogické rozmanitosti.

Kontakty

Úmluva si klade tři základní cíle:

  • ochranu biologické rozmanitosti, která je chápána jako rozmanitost všech živých organismů a systémů, jichž jsou tyto organismy součástí,
  • udržitelné využívání jejích složek,
  • spravedlivé a rovnocenné rozdělování přínosů plynoucích z genetických zdrojů.

Jinými slovy, poslánímím úmluvy je rozvoj národních strategií ochrany a udržitelného využití biologické rozmanitosti. Bývá často označována jako klíčový dokument udržitelného rozvoje.

V roce 2010 proběhl Mezinárodní rok biodiverzity.

http://www.cbd.int/
http://bch.cbd.int/
http://www.chm.nature.cz/
http://chm.nature.cz/convention/F1083680619

Vytvořeno 31.3.2011 8:40:05 | přečteno 6536x | zdarska
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load