Světový den lesů - 21. březen

strom roku 2007 01 z

Zachovat les potomstvu - pravděpodobně z toho důvodu vznikla iniciativa, která určila 21. březen za Světový den lesa.

Česká republika patří k zemím s vysokou lesnatostí. Lesní pozemky pokrývají v současné době 2 649 147 ha, což představuje 33,7 % z celkového území státu. Výměra lesů se od druhé poloviny 20. století soustavně zvyšuje. Mezi evropskými státy zaujímá tak Česká republika 12. místo v lesnatosti. V důsledku dlouhodobého zalesňování neúrodných zemědělských pozemků se plocha lesů postupně zvětšuje - ročně asi o 700 ha.

Les je obnovitelný přírodní zdroj, který má nezastupitelné funkce:

  • produkční - poskytování dřevní hmoty a ostatních lesních produktů.
  • vodohospodářské a půdoochranné - slouží k ochraně zdrojů pitné vody v jejich ochranných pásmech, k přiměřené ochraně kulturní krajiny před povodněmi a erozí v horských lesích.
  • rekreační a zdravotní - přispívá k podpoře tělesné zdatnosti a zdravotního stavu obyvatelstva rekreací v lesním prostředí (zvláště blahodárný vliv na obyvatele velkých aglomerací). Speciální poslání mají lesy lázeňské, které doplňují komplex lázeňské péče.
  • funkce v ochraně přírody (chráněné krajinné oblasti, národní parky, národní přírodní reservace,národní přírodní památky, přírodní památky).
  • ochrana klimatu - les vyrovnává denní a roční teplotní výkyvy, zvyšuje vlhkost vzduchu a tvoření rosy. Teplotní rozdíly mezi lesem a volnou krajinou mohou dosahovat 3° až 6°C, mezi lesem a městem dokonce 4° až 8°C. Souvislé, velkoplošné lesy v blízkosti města mohou pozitivně ovlivnit městské klima. Teplotní rozdíly mezi lesem a městem zajišťují neustálou výměnu vzduchu a tím proudění čistého a kvalitativně lepšího vzduchu do osídlených oblastí.
  • ochrana proti emisím - les dokáže filtrovat z ovzduší prach, plyny a radioaktivní látky. Filtrační účinnost lesů je závislá především na povrchu listů. Například jeden hektar (100 x 100 m) smrkového porostu je schopen vyfiltrovat 420 kg nečistot. V blízkosti dopravních komunikací a obytných zón zajišťuje les protihlukovou ochranu.

Česká republika je na 5. místě v rámci zemí EU ve výši zásob dřeva na hektar (264 m3/ha) a na 11. místě mezi zeměmi světa. Vysoké zásoby máme nejenom díky vhodnému klimatu, ale hlavně díky minulým generacím lesníků, kteří pro nás vypěstovali lesy bohaté na kvalitní dřevo. Do dřeva se ukládá oxid uhličitý z atmosféry. Pokud dřevo využijeme na stavby a výrobky, uložíme tak uhlík bezpečně na další dlouhá desetiletí.

Lesy hrají elementární roli pro životní prostředí na Zemi, zvyšují vlhkost vzduchu, tvoří přirozenou bariéru větru, zmírňují horko, mráz a sucho a tak regulují klima, filtrují vzduch, brání erozi, akumulují a čistí vodu.

Jsou nenahraditelné, a proto si je chraňme!!

Další informace:

Vytvořeno 1.2.2011 13:17:23 | přečteno 6718x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load