Světový den mokřadů - 2. únor

mokřad

Mokřady jsou území, kde voda je nejdůležitějším činitelem ovlivňujícím životní prostředí a s ním související rostliny a živočichy. Rozhodnutím sekretariátu Ramsarské úmluvy byl prohlášen 2. únor Světovýnm dnem mokřadů (World Wetlands Day).

Dne 2. února 1971 byla v íránském městě Ramsar podepsána prvními státy Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako stanoviště vodních ptáků. V současné době se úmluva se svými 159 smluvními stranami a zejména svým konkrétním zaměřením na ochranu a rozumné využívání tohoto biotopu, řadí mezi nejvýznamnější a nejznámější mezinárodní úmluvy v oblasti ochrany přírody a krajiny a 2. únor se slaví jako Světový den mokřadů. Jejich význam a existence jsou pro člověka a jeho život naprosto zásadní, přesto, že se jedná mnohdy o na první pohled nevábná stanoviště.

Úmluva z Ramsaru, předložená k podpisu organizací UNESCO, je dnes známá po celém světě pod zkráceným názvem "ikona souboruRamsarská úmluva".

V tento den probíhají na řadě míst na celém světě akce, upozorňující na význam mokřadů z hlediska ochrany přírody i na význam mokřadů pro člověka. Minimálně 1/3 lidstva je přímo závislá na produkci potravin z mokřadů (rybolov, pěstování rýže), a mokřady rovněž ovlilvňují počasí celé naší planety.

Česká republika je aktivním členem Ramsarské úmluvy od prvního dne svého členství. Do dnešního dne bylo na Seznam mokřadů mezinárodního významu zapsáno 12 mokřadů ČR. Česká republika rozvíjí mezinárodní spolupráci v jejich ochraně jednak vyhlášením přeshraničních mokřadů mezinárodního významu - Niva na soutoku Moravy, Dyje a Dunaje ve spolupráci se Slovenskem a Rakouskem (2006) a Krkonošských rašelinišť (2009) ve spolupráci s Polskem, a jednak každoročním pořádáním mezinárodních kurzů s tématikou ochrana a význam mokřadů pro život spojených s výměnou zkušeností.

V aktualizované verzi Státního programu ochrany přírody a krajiny České republiky, který byl připraven Ministerstvem životního prostředí a schválený vládou ČR, je věnována jedna kapitola vodním a mokřadním ekosystémům.

Zdroj: MŽP

Odkazy: www.ramsar.org

Vytvořeno 2.2.2007 10:12:36 | přečteno 6455x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load